Ny myndighet ska övervaka brittiska läkare

2001-01-08 11:48 (DrugNews/SL)
LONDON Efter uppgifter om att den seriemördande husläkaren Harold Shipman med opiater kan ha dödat flera hundra av sina patienter ska en ny myndighet bildas för att övervaka den brittiska läkarkåren.

Enligt premiärminister Tony Blair ska den nya myndigheten få befogenheter att skyndsamt och självständigt ingripa för att förhindra läkare att begå brott, men också utreda klagomål från allmänheten, berättar TT-Reuters.

I Sverige utreder HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, anmälningar mot vårdpersonal (brottsmisstankar utreds av polisen). Myndigheten kan utdela varningar och dra in legitimationer.

Läs mer i DrugNews:
Brittisk läkare kan ha dödsinjicerat 297 patienter

Etiketter:

Annonser