Var tionde 16-åring har prövat narkotika

(Drugnews/SL)
MALMÖ Andelen skolelever i nian som prövat narkotika fortsätter att öka och 15-16-åringarnas alkoholkonsumtion är hög. Det visar en färsk skolenkät av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som presenterades på narkotikamässan i Malmö. ”Mer droginformation i skolan behövs”, säger 20-årige Rickard, som vårdas på ett behandlingshem i Skåne.

De återkommande drogvaneundersökningarna i skolans nionde årskurs har gjorts sedan 1971. Efter en nedgång på 1980-talet har trenden vänt uppåt. Tre gånger fler elever i nian har prövat illegala droger jämfört med för tio år sedan: nio procent av flickorna och tio procent av pojkarna uppger att de någon gång använt narkotika i en enkät som drygt 5 600 elever svarade på i mars i år. Vanligast drogen är cannabis, men blandmissbruk av narkotikaklassade läkemedel och alkohol ökar – särskilt bland flickor.

”Det ökade drogexperimenterandet är en del av internationell trend, även om Sverige ännu ligger förhållandevis lågt. Men förmodligen har också nedskärningar inom skolan, ANT-undervisning och fritidssektorn inverkat”, säger Björn Hibell (bild), direktör på CAN till Drugnews.

CAN-enkäten visar också på hög alkoholkonsumtion bland 15-16-åringar, 38 procent super sig fulla nästan varje gång de dricker. 35 procent uppger att de druckit hembränt senaste året. Sniffning har minskat något de senaste två åren medan andelen tobaksanvändare är oförändrat – 36 procent av flickorna i nian röker och 30 procent av pojkarna. Mer än var fjärde pojke uppger också att han snusar.

20-årige Rickard besökte narkotikamässan i Malmö tillsammans med sin flickvän. Han bor på behandlingshemmet Avenboken i Malmö sedan i februari.
”Jag började röka hasch vid 13, kände mig häftig när jag futtade på. Senare försökte jag stärka självförtroendet med tabletter. Men när jag tappade ett 70-tal narkotikaklassade värktabletter i klassrummet avslöjades det”, berättade han för Drugnews.

Efter en karusell av droger, omhändertagande på institutioner (”dit fick jag in Rohypnol-tabletter utan problem”) nådde han en vändpunkt efter en överdos.
”Jag fick en chans extra och förstod att det gällde att ta mig i kragen. Det har jag också lovat min flickvän”, sade han och gav henne en kram.
Richard menar att skolan tidigt måste ha massiv information om droger.
”Gärna träffa gamla kåkfarare och missbrukare så att man förstår det svarta hål dit droger leder till. Det gäller att skrämma ungdomar lite, åtminstone oss som var lite extra nyfikna”.

Många på narkotikamässan talade om ungdomars mer drogliberala attityder och skolans viktiga roll.
”Det gäller att både varna och lyfta fram ungas positiva beteende. Men skolan har inte fokuserat tillräckligt om drogproblem senare år. Vuxenvärlden måste ge samma tydliga budskap: säg nej till droger och våld”, sade Jonny Johansson, samordnare för informationsprojektet Våga.
Det bedrivs nu på 50 svenska och 24 finska skolor och vänder särskilt sig till elever i årskurs sju och deras föräldrar och lärare.

Förbundet Smart är en annan utställare på mässan. Man vill få ungdomar att skjuta på alkohol- och tobaksdebuten så länge som möjligt.
”Den som börjar röka och dricka tidigt löper även större risk att börja knarka”, säger Slim Lidén, eldsjäl i nätverket som idag förmått över ett hundra tusen barn i 69 svenska och 5 finska kommuner att skriva årskontakt om att inte mobba, stjäla, röka smaka alkohol. I gengäld erbjuds de en mängd upptåg, träningstider och rabatter i lokala butiker.
Men det behövs goda förebilder. I tisdags bjöd Slim in landslagsstjärnan i basket Anette Möllerström från klubben Malbas till mässan. Hon visade bolltrix och skrev autografer.
”Om man håller sig aktiv, exempelvis med idrott, minskar ofta rastlöshet och risken att hitta på hyss och hamna i svårigheter”, sade Anette och passade bollen till några av barnen från Team Smart-grupp 49 i Malmö.

Läs mer i Drugnews:
Fler unga män provar narkotika och alkohol
CAN-rapport: ungas drogmissbruk ökar
Kontraktsmetoden: 30 000 unga valde drogfritt

Etiketter:

Annonser