Snart Systembolag även i Knivsta

Knivstas politiker vill ha Systembutik till den lilla orten. Självkänsla, näringspolitik och service är argument. Flera befarar dock att ungdomar då lättare kan få tag i alkohol. Drugnews har besökt landets yngsta kommun.

Knivsta – beläget mellan Uppsala och Stockholm – är Sveriges yngsta kommun med drygt ett år på nacken. Det är också en kommun där ungdomar har låg alkoholkonsumtion i jämförelse med övriga landet och lägst i Uppsala län.

I våras sedan röstade kommunfullmäktige i Knivsta ja till ett Systembolag på orten. Siffrorna var 31 för och 9 emot i den borgerligt styrda kommunen, men några tydliga partiskillnader var det inte frågan om. Och en tänkt folkomröstning i samband med EU-valet blev det inget av med. Nu är det tänkt att en systembutik ska etableras inom två år.

Knivsta har även tidigare ansökt om att få Systembolag till orten, men då fått avslag.
Men nu som egen kommun ser Systembolagets styrelse inget hinder mot att etablera en butik i Knivsta. Kommunens näringsidkare är också positiva. Idag sköts utlämning av alkoholvaror av en ICA-butik som är Systembolagets ombud.

Göran Nilsson (bild) är ordförande i kommunfullmäktige och moderat kommunalråd. Det är han som lade fram förslaget om att etablera ett Systembolag i Knivsta.

– Nu när vi är en egen starkt växande kommun tycker jag att det är bra för det lokala näringslivet att det kommer ett Systembolag till orten. Jag anser också att det tillhör ett naturligt inslag i en kommun – invånarna har rätt att få kommersiell service där de bor. Likaväl som man ska kunna köpa potatis och strumpor ska man också kunna handla sprit här, säger han till Drugnews.

Göran Nilsson tror också att det blir bättre kundservice. ICA Kniven som är ombud i dag kan inte erbjuda den kompetens om till exempel viner som personal på Systembolaget kan.

• Vad säger du då om att unga i Knivsta dricker mindre än andra. Är du inte orolig för att de siffrorna kan vända?
– Jag är fullt medveten om att detta med en ökad tillgänglighet kan öka konsumtionen hos ungdomarna. Men jag tror på att få ungdomarna att aktivt avstå i stället, trots att det finns ett Systembolag på orten. Det är bättre med attitydförändringar än att strypa tillgången.

Självklart, tillägger Göran Nilsson, hoppas han inte på någon rekordförsäljning. Det finns ett ansvar i kommunen för att folkhälsan inte försämras.

• Vad tror du då det beror på att ungdomar i Knivsta dricker mindre alkohol än i andra kommuner?
– Vi erbjuder många idrottsliga aktiviteter på orten, fotboll, innebandy, handboll, simning och ridning. Och så har vi ett stort antal kärnfamiljer.

Ortens Ica-handlare Roland Edlund är den som i dag är ombud åt Systembolaget och sköter utlämningen. Han säger att försäljningen av alkohol gått ned med 10 procent senaste året och att det beror på att Knivstaborna åker till andra ställen och handlar sin alkohol.

– Jag tror att det är en större fara att boende i Knivsta åker i väg och bunkrar i både Danmark och Finland och sedan fyller sina garage. Det om något ökar väl tillgängligheten. I min butik säljer jag nästan ingen öl längre, varken som ombud för Systembolaget eller från direktförsäljning i butiken. Och det kan man ju fråga sig vad det beror på, säger Roland Edlund.

Han tror också att människor vill uträtta så många ärenden som möjligt på ett och samma ställe. Och menar att hanteringen som ombud inte ger något större klirr i kassan för hans del.

– Hanteringen kan vara rätt besvärlig. Det är många tunga lyft för min personal och vid storhelger är det också en viss rånrisk efter att vi har tagit hem stora beställningar.

När Drugnews besöker Knivsta är det dan före Valborgsmässoafton. Och i Roland Edlunds butik sitter stora skyltar med information om att butiken fem dagar höjt åldersgränsen till 20 år för inköp av bland annat folköl. Skyltarna är undertecknade av Företagarföreningen och Ungdomsenheten i kommunen.
– Det var ett förslag från ungdomsenheten som jag tyckte var bra. Det finns alltid något äldre syskon som köper ut och när vi under en knapp veckas tid höjer åldern blir det svårare för ungdomarna att få tag i alkohol.

Miriam Eriksson, 32 år, fembarnsmamma och kd-politiker (skola, kultur- och socialnämnd) var en av dem som röstade nej till ett Systembolag i kommunen.
– Jag tycker att det duger bra med ICA Kniven som ombud. Ofta vet man väl när man ska ha gäster och kan beställa hem i tid. För trots allt innebär utlämningen på ICA Kniven en viss social kontroll. Den tröskeln tycker jag är bra.

• Vad tycker du om att så många röstade ja?
– Det är sorgligt att den egna bekvämligheten går före ungdomarnas väl och ve. Kan vi rädda en enda ungdom genom att inte etablera ett Systembolag på orten är det värt det. Dessutom tycker jag att det är en spark i magen mot det drogpolitiska program för ungdomar som nu utarbetas i kommunen.

• Men även näringsidkarna vurmar för ett Systembolag?
– Jag tror inte att ett Systembolag kommer att få handeln att blomstra. De flesta som bor i Knivsta är pendlare och handlar någon annanstans på vägen hem. Vi är 13 000 invånare och det finns ett flertal systembutiker på två mils avstånd. Det vore bättre om vi fick en Försäkringskassa och polisstation, säger Mirjam Eriksson.

• Fotnot: Höjd debutålder på alkohol, färre som börjar använda tobak, fler drogfria miljöer, nej till narkotika. Det är huvudpunkterna i det drogpolitiska program som är ute på remiss i Knivsta kommun. Ungdomsenheten är huvudansvarig för att ta fram det i kommunen. Det görs i samarbete med kyrkan, primärvården och socialtjänsten.

Systembutik snart i varje kommun

Riksdagen har bestämt att alla kommuner som vill ha en systembutik ska få det, däremot kan Systembolagets styrelse ha synpunkter på var i kommunen det ska ligga.
– Vi gör en sammanvägning av kapaciteten i butiker runt omkring, servicegrad, närliggande arbetsplatser och turism. Naturligtvis vill vi att butikerna ska ligga i anslutning till annan handel, säger Björn Rydberg, presschef på Systembolaget till Drugnews.

• De flesta butiker som har öppnat de senaste tio åren är just småbutiker på mindre orter, till exempel Bollebygd och Bjurholm. Och på tur för att få butiker står också Öckerö och Tjörn.

• Systembolaget har 420 butiker runt om i landet och 580 utlämningsställen. Och enligt Björn Rydberg finns det finns det inga stora utbyggnadsplaner på gång.
– Vi befinner oss väl på en rimlig nivå beträffande antal butiker och tycker att vi därigenom erbjuder en hyfsad service.
En minskad försäljning senaste året på grund av ökat privatinförsel kan dock leda till att Systembolaget tvingas minska på personalsidan.

Etiketter:

Annonser