Ny cancervarning för snus

MINNEAPOLIS Ännu en studie varnar för hälsoriskerna med snus, exempelvis som antirökhjälpmedel. Vissa cancerframkallande ämnen är till och med högre hos snusare än rökare, visar en ny amerikansk studie.

Det är forskare vid cancercentret på University of Minnesota som upptäckt att halten av cancerframkallande nitrosaminer är högre bland snusare än tobaksrökare. Man har undersökt utsattheten för dessa ämnen, som finns i tobak, och jämfört 420 rökare och 182 snusare.

– Vår studie visar att muntligt intag av tobak är en mer effektiv väg att leverera cancerframkallande ämnen till kroppen på än att röka, säger Stephen S Hecht, professor i cancerprevention vid Minnesota Cancer Center, till Svenska Dagbladet.

Nitrosaminer har i djurförsök orsakat exempelvis lungcancer, cancer i bukspottkörteln och levern. De snusande personerna hade även högre halter av nikotin i kroppen. Snus ligger ju ofta lång tid i munnen.

Däremot innehåller cigarettröken fler och farligare cancerframkallande ämnen än snuset, understryker professor Hecht.

Stephen S Hecht är huvudfattare till studien som nu publiceras i tidskriften Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Han är mycket kritisk till dem som försöker föra fram snus som ett ofarligt alternativ till rökning.
– De säger att den rökfria tobaken är säker men så är det inte, säger han till SvD.

I våras lades en svensk rapport fram som visade att snusare har fördubblad risk för cancer i bukspottskörteln. Och nyligen framhöll en annan svensk studie att risken att dö i hjärtinfarkt är nära dubbelt större för storsnusare än helt nikotinfria som drabbas av infarkt. Det finns även studier som pekar på samband mellan snus och viss ökad risk för åldersdiabetes.
Däremot har cancersamband mellan snus och muncancer inte vetenskapligt säkert kunnat beläggas.

• Snusandet har ökat senare år i takt med att rökande minskar. Omkring en miljon svenskar snusar, andelen snusande kvinnor har särskilt ökat. Men snus är belagt med säljförbud i övriga EU med hänvisning till hälsoriskerna. I olika processer försöker dock snustillverkaren Swedish Match att få bort förbudet med argument som att ”tillgången på snus har haft positiva effekter på den svenska folkhälsan”.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser