Väktare ska kolla nykterhet i hamnar

STOCKHOLM Även bevakningsföretag ska få göra utandningsprov i hamnar och färjeterminaler. Det föreslår regeringen i en försöksverksamhet från i sommar för att öka antalet nykterhetskontroller.

Bakgrunden är att ett auktoriserat vaktbolag på uppdrag av kommunala hamnbolaget i Ystad 2007 gjorde alkotester i färjeterminalen. Detta sedan flera förare, även av lastbilar, visade sig vara alkoholpåverkade när de rullade av färjorna efter överfarten.

Kontrollerna var frivilliga för förare, men fick snart förebyggande effekter. Men de saknade stöd i lagen och fick avbrytas efter att rikspolisstyrelsen klagat.

Nu föreslår regeringen ett försök från 1 juli i sommar till och med 30 juni 2013 att trafiknykterhetskontrollanter ska kunna anlitas av ägare till hamnar eller har verksamhet där. De ska vara utbildade ordningsvakter eller väktare och dessutom ha särskild kompletterande utbildning och stå under polisens ledning.

– Förslaget skapar förutsättningar för flera nykterhetskontroller i hamnar. Något som i förlängningen kan rädda liv, säger justitieminister Beatrice Ask (M) i en kommentar.

De flesta remissinstanser har ställt sig positiva till förslaget, dock en polisfacket som ville öka polisens verksamhet i hamnarna.

• Förutom poliser har idag även personal från tullverket och kustbevakningen rätt att göra nykterhetskontroller i hamnområden.

Etiketter:

Annonser