Jubilerande SLAN blickar framåt

WHO:s globala alkoholstrategi, gårdsutredningen och fulla föräldrar. Det var några ämnen som ventilerades när 90-årsfirande Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor anordnade seminarie och tårtkalas i riksdagen.

När paraplyorganisationen för en restriktiv drogpolitik bildades 1921 gick debatten het inför folkomröstningen om alkohol helt skulle förbjudas. Hur ser morgondagens frågor ut, var temat vid mötet i veckan i förstakammarsalen som samlade många deltagare.

Sven-Olov Carlsson, ordförande för världens nykterister och World Federation against drugs, berättade om en krokig väg fram till WHO:s globala alkoholstrategi ifjol. Hur alkoholindustrins lobbyister försökte urholka viktiga slutsatser – men där priser, tillgänglighet och reklamens roll ändå finns med.

– Om det blir ett ramavtal med lagstiftning om alkohol framöver återstår att se. Det beror på hur motkrafterna agerar, engagemanget från frivilligrörelser världen över och att vi inte ge upp. Det tog 25 år att få tobakspolitiken på rätt köl, det kan gå med alkoholen också, sade han.

Det finns idag en överproduktion av alkohol och industrin försöker skapa nya marknader i utvecklingsländer. Carlsson gläds åt att konsumtionen minskar i flera europeiska länder, men sade till Drugnews att han är bekymrad över att den majoritet i världen som inte dricker alkohol nu är utsatt för tryck att börja.

Barnens rätt till nyktra föräldrar är något som Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt och med i World Child Foundation, vill att politikerna mer ska ta tag i. I sitt anförande noterade hon stor enighet om att det är förbjudet att köra bil påverkad. Men att fulla vårdnadshavare inte kan ta hand om sina barn förfäras vi över, men det finns inga förslag på åtgärder.
Hon vill att Barnkonventionen blir svensk lag.

I en paneldebatt så fick socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) förklara varför han stöder gårdsförsäljning av alkohol. En omstridd utredning föreslår att inte bara på landsbygd, utan även på andra ställen, ska vin, öl och starksprit få säljas för att inte utmana EU-regler.

– Men den restriktiva alkoholpolitiken går före. Visar det sig att detaljhandelsmonopolet hotas, så blir det inget av. Det är ingen tvekan om det!, sade Kenneth Johansson.

Medverkade i samtalet – där också nya ANDT-strategin, missbruksvård och drogföreförebyggande arbete togs upp – gjorde även Lena Hallengren (S), vice ordförande i socialutskottet, och Ulrik Lindgren (KD) politisk sakkunnig på Socialdepartementet. Moderatorn Gabriel Romanus, tidigare socialminister, ledde debatten.

Efteråt var det tårtkalas med tal och lyckönskningar till jubilaren som både riksdagspolitiker och ideella krafter stämde in i.
Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO, glädjs åt allmänhetens stöd för Systembolaget och överräckte en flaska alkoholfritt, franskt bubbel till SLAN:s ordförande Nils-Erik Söderqvist. Hon utlovade även att hennes organisation ska bekosta ett framtida seminarie som jubilaren får arrangera i valfritt ämne.

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN, är en sammanslutning av idag 22 organisationer som verkar för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik och för ett narkotikafritt samhälle.

Etiketter:

Annonser