Fler missbrukare i vården upptäcks

STOCKHOLM Nya patientsäkerhetslagen har underlättat för att upptäcka vårdpersonal som missbrukar alkohol och andra droger. Socialstyrelsen har nu ett hundratal ärenden på gång som kan komma att leda till anmälan.

Sedan årsskiftet måste uppdagat drogmissbruk bland vårdanställda anmälas till Socialstyrelsen av arbetsgivarna och av apotek slå larm när läkemedel skrivs ut på felaktigt sätt. Exempelvis när läkare skriver ut narkotikaklassade mediciner till själva eller kända missbrukare.

I år har sådana ärenden ökat och anmälda läkare, tandläkare och sköterskor riskerar att förlora sin yrkeslegitimation.

Tidigare var det vanligt att arbetsgivare lät den missbrukande anställde skyndsamt sluta och kunde därmed söka nytt arbete i vården på annan ort eller öppna egen mottagning.

Men nu måste alltså arbetsgivarna rapportera ärendet, även när anställningen avslutats.
– Nu får vi korn på de här personerna, säger Per-Anders Sunesson, tillsynschef på Socialstyrelsen, till TT.

Alkohol- och drogpåverkad sjukvårdspersonal är ett hot inte bara för sig själv, utan även mot patientsäkerheten. Flera fall av missbrukande läkare har upptäckts som arbetar med många patienter, bland annat en morfinberoende doktor på en vårdcentral som hade tusentals listade patienter.

• Enligt nya patientsäkerhetslagen ska legitimerad hälso- och vårdpersonal som kan utgöra en fara för patienterna rapportas till Socialstyrelsen. Apotek ska anmäla om förskrivning av narkotiska läkemedel sker i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Även anmälningar från patienter måste prövas av Socialstyrelsen.

Etiketter:

Annonser