Reportrar prisas för läkaravslöjande

STOCKHOLM/LULEÅ Svenska Carnegie Institutets journalistpris för 2011 tilldelas Johanna Hövenmark och Peter Johansson på Norrbottens-Kuriren. De båda reportrarna får priset för “att enträget, engagerat och med stor genomslagskraft ha belyst faran med läkare som överförskriver narkotikaklassade läkemedel.“

Priset och stipendiet på 15 000 kronor vardera överlämnades i tisdags av Carnegieinstitutets verksamhetschef Peder Langenskiöld i Stockholm.

De två journalisterna har under ett halvår granskat ett fall med en läkare, tidigare verksam på en vårdcentral i Norrbotten, som mot betalning förskrivit stora mängder narkotikaklassade läkemedel till patienter med beroendeproblem. De avslöjade även hur han försökt pressa missbrukande kvinnor till sex som ersättning för läkemedel.

I omkring 60-talet artiklar i serien har de även visat på brister i Socialstyrelsens tillsynsarbete och brott mot nya patientsäkerhetslagen. Fallet har senare i medier och debatt uppmärksammats i hela landet.

Läkaren är nu under utredning hos HSAN för att återkalla hans läkarlegitimation. Dessutom pågår en polisutredning om brottsmisstankarna. Socialminister Göran Hägglund har uttalat sig i ärendet om att han blir “rasande“ över hur personer i kraft av sitt ämbete missbrukar sin roll, och att tillsynsmyndigheten måste agera snabbare.

– Det är naturligtvis hedrande att få priset och är en uppmuntran som stärker oss för framtida jobb, säger Johanna Hövenmark och Peter Johansson till Drugnews.

– Priset visar att en landsortstidnings gedigna arbete också uppmärksammas i övriga landet, vilket är roligt för Norrbottens-Kuriren, säger nyhetschefen Armi Rousu.

Carnegie Institutet delar varje år ut pris till journalister som förtjänstfullt belyst drogmissbruk, kriminalitet eller andra samhällsproblem.

Etiketter:

Annonser