Lättläst på nätet om missbruk

BETHESDA En lättläst hemsida på engelska med fakta om droger, beroende och behandling. Det har öppnats i USA för vuxna missbrukare med lässvårigheter.

Det är National Institute of Drug Abuse som 1 mars startade hemsidan som på lättbegripligt sätt informerar om drogers konsekvenser, forskning, prevention och möjlighet till behandling.

Webb-platsen har avskalad design i animerad grafik med rörliga bilder och ljud och andra funktioner med intervjuer för att underlätta användning.
– Vi ser det här som potentiellt livräddande information för den delen av befolkningen som har begränsad läskunnighet. Hittills har det inte funnits någon webb-plats med information om drogmissbruk för dem, säger NIDA:s chef Nora D Volkow i ett pressmeddelande.

USA:s hälsodepartement har fått i uppdrag att rensa upp i regeringens snåriga och många gånger svårbegripliga information, så att vanligt folk ska förstå vad det är man vill informera om.

• Besök sajten “Easy-to-Read Drug Facts“

Etiketter:

Annonser