Färre tidiga födslar efter skotskt rökförbud

GLASGOW Sedan Skottland förbjöd rökning på allmänna platser och restauranger våren 2006 har antalet för tidigt födda barn sjunkit med 10 procent och även barn med låg födelsevikt har minskat.

Beslutet om rökförbudet var omstritt och föregicks av kritik om att hälsoeffekten bara skulle ha marginell påverkan på folkhälsan.

Men rökförbudet har alltså haft en positiv hälsoeffekt, konstaterar forskarna på Glasgows Universitet i tidskriften PloS Medicine. De har gått igenom data om alla för tidigt födda barn och de med låg födelsevikt, januari 2006 – december 2009. Totalt ingick över 716 000 kvinnor i studien.

25,4 procent av de gravida kvinnorna i Skottland rökte före förbudet och sjönk efteråt till 18,8 procent. Antalet för tidigt födda barn minskade med tio procent och antalet barn med låg födelsevikt med 5 procent under perioden.

Nedgången märktes både bland kvinnor som rökt och de som aldrig rökt, vilket visar på förbudets positiva effekt även mot passiv rökning, enligt forskarna.

• Flera länder har senare år infört rökförbud på serveringar (Sverige i juni 2005) och på allt fler allmänna platser.

• Fotnot: Studien “Impact of Scotland’s Smoke-Free Legislation on Pregnancy Complications: Retrospective Cohort Study“ i tidskriften PloS Medicine.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver cirka sex miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 600 000 dör av passiv rökning, 200 000 av dem är barn. Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO. Första juni 2005 infördes rökförbud på alla serveringsställen.

Läs mer

Etiketter:

Annonser