“Snuslobbyn kontraproduktiv“

STOCKHOLM Snuslobbyns strategi motverkar sitt syfte, enligt Paul Nordgren, tidigare svensk tobaksutredare och representant i EU-arbetet om tobaksdirektivet. Han dementerar även att en EU-reglering av smakämnen i tobak skulle riktas mot svenskt snus.

Uppgiften nyligen i flera medier (även Drugnews) om att EU-kommissionen överväger föreslå förbud för vissa tillsatser i tobak, som skulle kunna stoppa svenskt snus helt, är en “tidningsanka“, enligt Nordgren. EU diskuterar bara reglera tillsatser i tobak, för främst cigaretter. Sådana regler finns även i USA, som ändå kan sälja svenskt snus (vilket inte är tillåtet i EU). Ryktena måste ha sin källa i Sverige, enligt en EU-talesman.

Paul Nordgren var länge tobaksexpert på Folkhälsoinstitutet och svensk representant i en EU-kommitté där tobaksdirektivet förbereddes. I en debattartikel i Svenska Dagbladet berättar han att han lojalt förde fram departementets instruktioner att EU:s snusförbud strider mot frihandelsprinciperna.
EU-tjänstemännen upprepade att Sverige har fått undantag från EU-lagstiftningen. Men måste respektera andra ländernas snusförbud.

När Nordgren nu inte är med längre kan han konstatera att “snuslobbyn leds numera av vår handelsminister, med brett stöd från politiker, näringsliv och fackförbund“. Och att lobbyns kampanjer “inte ökar, utan tvärtom minskar både övriga EU-länders och kommissionens benägenhet att ompröva snusförbudet“.

Sverige “framstår nu alltmer som en trångsynt bromskloss i folkhälsofrågor“, även i det internationella arbetet exempelvis med WHO:s tobakskonvention. Som “en snusfixerad nejsägare, som försenar och försvårar det hälsopolitiska samarbetet, även när det gäller insatser mot cigaretter. Är detta i linje med Sveriges övergripande hälsointressen? Eller kontraproduktivt?“, undrar Paul Nordgren retoriskt.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser