”För mycket fokus på självreglering”

STOCKHOLM Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO välkomnar att regeringen tillsätter en utredning om marknadsföring av alkohol via digitala medier. Men anser att det läggs för mycket fokus på branschens egen självreglering.

En särskild utredare ska kartlägga marknadsföring av alkohol och tobak i på nätet och i tv-kanaler, något som hittills varit svårt att stävja. Och hur tillsynen ska kunna förbättras, både av reklamen och ålderskontroll av näthandel.

Men i utredningsdirektiven läggs alltför stort fokus på att branschen bör ta fram egna riktlinjer och ramar, anser IOGT-NTO.

– Att branschen jobbar aktivt med att sköta sin marknadsföring på ett bra sätt är naturligtvis väldigt lovvärt, men det finns en risk med att flytta allt mer fokus till ett system med självreglering. Vi har en rad lagar och regler kring marknadsföring och tolkningen av dem måste ske opartiskt. Därför är det viktigt att betona att det yttersta ansvaret för tillsynen måste ligga hos myndigheterna och inte hos branschen själva, säger Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO.

Hon tycker också att i granskningen av näthandeln läggs alltför stor tonvikt på tillsyn och ålderskontroll när det inte är klart att den överhuvudtaget är laglig.
Nykterhetsrörelsen har gjort en polisanmälan för att få klarhet om nätsprit är förenligt med det svenska försäljningsmonopolet och alkoholpolitiken.

– Att regeringen föregår en oavslutad polisutredning är häpnadsväckande, säger Anna Carlstedt.

Etiketter:

Annonser