Utredare: “lägg ner Socialstyrelsen“

STOCKHOLM Lägg ner Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet. Läkemedelsverket och nio andra myndigheter och ersätt dem med fyra nya. Det föreslår regeringens utredare för att få bättre tillsyn och kvalitet inom vård och omsorg.

Utredaren Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län, som lämnade sina förslag i tisdags, anser att staten måste få en tydligare roll i vården och omsorgen och styra mer över kommunerna och landstingens verksamheter. Annars kan kostnaderna dra iväg och arbetet är idag alltför splittrat.

Han föreslår att tolv befintliga myndigheter och organisationer ersätts av fyra nya myndigheter med särskilda huvuduppgifter inom hälsa, vård och omsorg:
• kunskapsstöd
• inspektionen för bra kvalitet
• infrastruktur – gemensamma it- och kommunikationslösningar
• välfärdsstrategi – bevaka och analysera utveckling och framtida behov

“Medborgarna behöver kunna lita på att all offentligt finansierad vård och omsorg håller god kvalitet. Ojämlikheter behöver uppmärksammas och åtgärdas när så behövs. Hälsofrämjande och förebyggande insatser, liksom hänsyn till funktionshindrades behov, behöver få ökat genomslag inom alla områden“, skriver Stefan Carlsson på DN-debatt om förslagen.

De myndigheter som han vill lägga ner är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens Folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för vårdanalys, Myndigheten för handikappolitiks samordning, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, Statens medicin-etiska råd, Hjälpmedelsinstitutet och Apotekens Service AB.

Socialminister Göran Hägglund (KD) säger till Ekot att förslagen är ”spännande”, särskilt att samla tillsynsverksamheten mer.

• Fotnot: Förslaget “Gör det enklare!“, SOU 2012:33 (ladda ner).

Etiketter:

Annonser