Drogfri barndom en mänsklig rättighet

I en ny bok visar rumänska forskarstuderanden Roxana Stere och svenske juristen Stephan Dahlgren att barn och ungdomar har rätt till en narkotikafri uppväxt. Det folkrättsliga stödet finns i FN:s konvention om barnets rättigheter.

I artikel 33 sägs där att medlemsstaterna (alla länder utom Somalia och USA har ratificerat) är skyldiga att skydda barn från olaglig användning av narkotika och förhindra att de utnyttjas i den olagliga handeln med sådana ämnen.

I den nya boken – som presenterades på World Forum och överlämnades till flera länders regeringsrepresentanter – lyfts aspekten på skydd för barn fram mycket tydligare på samma sätt som skyddet mot utnyttjande i exempelvis sexhandel.

– Man kan inte tala om mänskliga rättigheter och droger, utan att tala om barns rättigheter, sade Roxana Stere och poängterade att Barnkonventionen är den enda människorättskonvention som har en artikel om olagliga droger.

De båda författarna anser att flera människorättsorganisationer undviker att nämna att artikeln om skydd för barn finns och att FN:s Barnrättskommitté bör påminnas om dess existens. Det är ett värde i sig att skydda barn från narkotika, enligt Stere och Dahlgren.

Huruvida boken kan bli en hävstång i opinionsbildningen för att motverka legaliseringsrörelsen, som undvikit barnrättsdiskussionen, återstår att se.

• Fotnot: “The Protection of Children from Illicit Drugs – A Minimum Human Rights Standard“ av Dahlgren & Stere, (engelska, FRI förlag 2012).

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första WFAD -konferensen hölls i september 2008 i Stockholm. Den andra i maj 2010 och i maj 2012 anordnades ett tredje forum. Ett ”joint statement” undertecknades av 5 länders regeringar.• Declaration , Speeches.

Det fjärde eventet hålls i Stockholm 19-20 maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens.


Första konferensen hade temat ”Hundra år av drogprevention – hur går vi vidare”. 2010 hade tre huvudtema – ny cannabisforskning, drogmissbrukets inverkan på barn, och påverkan på demokrati och samhälle, bland annat i Afrika. Konferensen samlade Dessutom har ett globalt nätverk av folkrörelser bildats – World federation against drugs, till försvar för de internationella narkotikakontroll-resolutionerna som utgör grundval för de flesta länders narkotikapolitik.

• WFAD har idag 120 medlemsorganisationer från alla kontinenter. ECAD samlar 249 städer i 30 länder i Europa.

Läs mer

Etiketter: