Kvinnor använder mer Alvedon

STOCKHOLM Över en miljon svenskar – betydligt fler kvinnor än män – hämtade ifjol ut receptförskrivet paracetamol (främst värktabletterna Alvedon, Panodil). Det märks även hos Giftinformationscentralen där frågor om överdosering ökat.

Allt fler svenskar använder läkemedel. Vanligast förskrivna läkemedel är smärtstillande medel, såsom de med aktiva substansen paracetamol. Antalet personer som hämtade ut det ökade med 5 procent 2011 till 2012 och den receptfria försäljningen ökade 2 procent.

Det är betydligt vanligare att kvinnor än män använder smärtstillande medel, av den dryga miljon personer som hämtade ut paracetamol på recept var 63 procent kvinnor och räknat i doser är könsskillnaderna ännu tydligare.

Det framgår av Socialstyrelsens senaste rapport över läkemedelsanvändning.

Orsaker kan vara att kvinnor använder generellt mer läkemedel än män, men också att kvinnor har lägre smärttröskel och oftare drabbas av smärtsamma sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och smärta i händer, nack och rygg, uppger forskare till TT.

– Kvinnor har mer smärta. Både den sensoriska och emotionella komponenten av smärtare är starkare hos kvinnor än hos män, säger Zsusanna Wiesenfeld-Hallin, professor på institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet, till TT.

Men det finns risker med ett ökat användande av paracetamol-preparaten. Ifjol fick Giftinformationscentralen in rekordmånga samtal om substansen – 3 296 frågor om förgiftningar, (+28 procent på två år), som Drugnews tidigare rapporterat. Kvinnor som drabbas är fler även här.

Idag säljs smärtstillande tabletter både på apotek och receptfritt på bensinmackar och livsmedelsbutiker. Det finns en risk att allmänheten tror att medlen är helt ofarliga. Men Giftinformationscentralen anser efter de ökade förgiftningslarmen att varningstexter bör införas och att mediciner som Alvedon och Panodil helt receptbeläggas.

• FAKTA/ Det är särskilt levern som skadas vid för stort intag av paracetamol. Rätt doserat anses paracetamol dock ganska säkert använda med liten risk för biverkningar. Men det finns även rapporter om att unga missbrukar tabletterna i kombination med alkohol och vid självmordsförsök.

• Fotnot: Socialstyrelsens rapport “Läkemedel – statistik 2012“ (pdf-fil, 85 sidor). Vid sidan av värktabletten paracetamol, så är penicillin (fenoximetylpenicilln) och magmedicinen omeprazol (ex. Losec) vanliga mediciner på recept. Mest sålda receptfria läkemedel ( i volym) är fluorskölj, smärtstillande medel, avsvällande nässpray, nikotinersättning och vitaminpreparat.

Etiketter:

Annonser