Skärpta lagar mot penningtvätt

Regeringen föreslår inom kort skärpta regler för straff om penningtvätt placerade i en särskild lag. Det blir även straffbart att själv tvätta vinster från egen brottslighet, exempelvis rån och narkotikahandel, skriver företrädare för alliansen på DN-debatt.

Bestämmelserna mot penningtvätt ska placeras samlat i en särskild lag och rubriceringen penningtvättbrott införas. Den omfattar även nya bestämmelser om penningbeslag och förverkande av egendom från penningtvätt.

Skärpningen är del i regeringens arbete mot grovt organiserad brottslighet.
”Innovativa penningtvättare är en förutsättning för att brott ska löna sig. Därför är det viktigt att komma åt just dem. För att göra det krävs en tydlig lagstiftning och kännbara straff för penningtvätt”, skriver justitieminister Beatrice Ask (M), Johan Linander (C), vice ordförande i justitieutskottet, och Johan Pehrson (Fp) och Caroline Szyber (Kd), ledamöter i justitieutskottet.

Nyheter i förslaget är bland annat att den som tvättar vinster från egen brottslighet, som droghandel eller rån, till skillnad från idag inte bara ska kunna dömas för dessa brott, utan även för själva penningtvättbrottet framöver.
Även straffansvar för penningtvätt i affärsverksamhet ska införas, detta för att kunna slå mot näringsidkare som låter sin användas för tvätta brottspengar. För att säkra pengar från brottsvinster föreslås även att en misstänkt person under en kortare tid ska kunna förbjudas disponera exempelvis bankmedel.

Insatser mot grovt organiserad brottslighet är högt prioriterad för regeringen.”Genom ökade insatser som försvårar penningtvätt, försvårar vi också för ekonomisk och organiserad brottslighet. De nya förslagen blir en pusselbit i det fortsatta arbetet mot den grova organiserade brottsligheten”, skriver artikelförfattarna.

Tema: MAFFIA

Grov organiserad brottslighet

ökar både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta områden och invånarna drabbas. Maffiorganisationer profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, men ibland även laglig verksamhet (ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

(mer…)

Läs mer

Etiketter:

Annonser