FMR: Mr Obama, stoppa legalisering

OSLO Stoppa legaliseringen av cannabis i USA! Det uppmanar norska Förbundet Mot Rusgift i ett uttalande direkt riktat till president Obama. Man oroas över drogpolitiska utvecklingen i landet senare år och ökat antal positiva drogtester.

Två amerikanska delstater har legaliserat cannabis för nöjesbruk och ett tjugotal delstater tillåter ”medical marijuana”. Legaliseringen strider mot internationella konventioner som USA ratificerat.

”Därför är det svårt för oss att förstå att du, som amerikanska högsta federala myndighet, inte ingriper och ser till att återupprätta landets stöd för narkotikakonventionerna”, står det i brevet till Barack Obama.

Det norska drogrestriktiva förbundet hänvisar bland annat till fler positiva drogtester bland skolelever i Colorado efter legaliseringen. Enligt företaget Conspire som gör tester för näringslivet och skolor i delstaten har antalet som visar positiv för rusämnet THC i cannabis ökat 44 procent mellan december 2013 och februari 2014. Och med hela 270 procent sedan 2009 då Colorado inledde kommersiell försäljning av marijuana som medicin.

Uttalandet antogs vid Förbundet mot Rusgifts årsmöte den 15 mars.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

UNGASS, Särskilt extrainsatt möte i generalförsamlingen i New York 19-21 april 2016. En politisk deklaration ska tas, förväntningarna är låga. Inga stora ändringar väntas. Ev. mindre kontrollpolitik, mer hälsa.
• Fem rundabordsmöten hålls : Prevention, behandling o minska efterfrågan; Narkotikabrott o minska utbud på droger; Mänskliga rättigheter, barn o unga, dödsstraff; Nya utmaningar som nya drogpreparat, mm; Alternativ utveckling, såsom fattigdomsbekämpning, socioekonomi, hållbarhet

Drogliberala kritiker anser att luften redan gått ur, mötet riskerar bli misslyckande. Konventionerna kan inte ändras där. Först vid utvärderingen 2019 kan frågan komma upp.

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm.

Läs mer

Annonser