Permanenta alkobommar på gång

Försöken med automatiska nykterhetskontroller i Göteborgs hamn och Stockholms frihamn har varit framgångsrika. Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att se vilka strategiska hamnar där alkobommar kan bli permanenta.

Regeringen har redan tidigare aviserat sin positiva inställning, men i torsdags togs formellt beslutet. Och inom kort ska Trafikverket inleda analys om vilka hamnar som kan bli aktuella för permanenta alkobommar – utifrån värden såsom nytta, effekt och trafikvolymer.

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Kristian Pohl
Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Kristian Pohl

Sverige är ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet. För att fortsätta vara det också framöver behöver vi med nollvisionen som målbild titta på nya smarta lösningar. En sådan lösning är alkobommar i våra stora färjehamnar, de har visat sig vara väldigt effektiva, säger infrastrukturminister Anna Johansson i en kommentar.

Hon besökte nyligen det pågående försöket i Frihamnen där två förare som blåste i munstycket till den automatiska bommen just då stoppades med för hög promille när fordon från en Tallinn-färja rullade av.

Det är Motorförarnas Helnykterhetsförbund som lett försöksprojekten i Göteborg och Stockholm. Andelen förare som är alkoholpåverkade är högre i hamnområden än i övriga trafiken. Men försöken visar att med alkobommar så minskar andelen påverkade förare som kör i land från färjorna.

Problemet med fylleri i hamnar uppmärksammades särskilt efter att 2004 en ungersk lastbilsförare, som druckit på fartyget vid överfarten till Trelleborg, sen körde på fel sida och krockade varvid fem personer avled.

Trafikverket ska redovisa sitt uppdrag om vilka hamnar som kan bli aktuella för permanenta alkobommar senast 2 november i år. Regeringen ska se över hur en sådan utbyggnad kan finansieras.
Även Sveriges Åkeriföretag står bakom kraven att införa alkobommar i svenska hamnar.

Annonser