Domar om drograttfylleri kan omprövas

Riksåklagaren begär resning i Högsta domstolen i två fall där personer felaktigt kan ha dömts för drograttfylleri med cannabis. Men sammanlagt kan omkring 150 personer ha dömts för att haft metaboliten ”THC-syra” i kroppen.

Omtvistad planta
Omtvistad planta

Förekomst av nedbrytningsprodukten THC-syra kan vara bevis på att någon använt cannabis vid något tillfälle och därmed gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott.

Men för att dömas för drograttfylleri krävs det utretts att föraren hade narkotika i kroppen vid själva körningen. Och då räcker inte att THC-syra hittats, som inte är narkotikaklassat till skillnad från rusämnet THC.

Om fällande domar för drograttfylleri grundats på sådana analysbesked, så talar mycket för att de är felaktiga, menar Riksåklagaren. Om Högsta domstolen beviljar omprövning av de två fallen, så kommer åklagarmyndigheten överväga resning även av de andra ärendena.

Anders Perklev, RÅ. Foto: Thomas Carlgren
Anders Perklev, RÅ. Foto: Thomas Carlgren

– Vi har återigen informerat samtliga åklagarkammare om risken för feltolkning av analysbeskeden och vi kommer även ta upp frågan med Rättsmedicinalverket för att säkerställa att likande fel inte inträffar igen, säger riksåklagare Anders Perklev i ett pressmeddelande.

Annonser