Reklamförbud i butik minskar rökning

CHICAGO Förbud för tobaksreklam i butiker för sådana produkter minskar klart rökning bland ungdomar. Det visar en amerikansk forskaranalys av läget i 130 länder.

Flera tidigare studier har visat att marknadsföring på säljställen för tobak ökar ungdomars experminerande med rökning och ökar vuxnas lust att köpa tobak.

Forskare vid Illinois universitet i Chicago har nu studerat om förbud mot sådan på-stället-reklam påverkar ungas tobaksvanor. Och kan nu konstatera att det finns ett signifikant samband, i snitt minskade rökning bland unga 31 procent i länder med förbud. Minskning gäller såväl bland pojkar och flickor.
Studien publiceras i AIMS Public Health.

Forskarna konstaterar att WHO:s rekommendation om reklamförbud på säljställen är effektiv. År 2012 hade 67 av 225 länder hade infört förbud mot tobaksreklam i butiker, men bara 17 länder infört så kallat exponeringsförbud för tobaksvaror där.

I flera länder så har många tobaksbutiker placerats nära skolor och i områden med många ungdomar för att kringgå restriktioner. I USA finns förbud för gratis cigarettutdelning och tobaksautomater, men inte reklam i butiker som säljer tobak.

I Sverige är såväl tobaksreklam och exponering av tobaksvaror i butik tillåten, men en statlig utredning ser nu över möjlighet för eventuellt förbud.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver cirka sex miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 600 000 dör av passiv rökning, 200 000 av dem är barn. Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO. Första juni 2005 infördes rökförbud på alla serveringsställen.

Läs mer

Annonser