Reklamförbud i butik minskar rökning

CHICAGO Förbud för tobaksreklam i butiker för sådana produkter minskar klart rökning bland ungdomar. Det visar en amerikansk forskaranalys av läget i 130 länder.

Flera tidigare studier har visat att marknadsföring på säljställen för tobak ökar ungdomars experminerande med rökning och ökar vuxnas lust att köpa tobak.

Forskare vid Illinois universitet i Chicago har nu studerat om förbud mot sådan på-stället-reklam påverkar ungas tobaksvanor. Och kan nu konstatera att det finns ett signifikant samband, i snitt minskade rökning bland unga 31 procent i länder med förbud. Minskning gäller såväl bland pojkar och flickor.
Studien publiceras i AIMS Public Health.

Forskarna konstaterar att WHO:s rekommendation om reklamförbud på säljställen är effektiv. År 2012 hade 67 av 225 länder hade infört förbud mot tobaksreklam i butiker, men bara 17 länder infört så kallat exponeringsförbud för tobaksvaror där.

I flera länder så har många tobaksbutiker placerats nära skolor och i områden med många ungdomar för att kringgå restriktioner. I USA finns förbud för gratis cigarettutdelning och tobaksautomater, men inte reklam i butiker som säljer tobak.

I Sverige är såväl tobaksreklam och exponering av tobaksvaror i butik tillåten, men en statlig utredning ser nu över möjlighet för eventuellt förbud.

Annonser