Tobaksbolag förlorade om EU-direktiv

B600-EU-domstol1minLUXEMBURG EU-domstolen stoppade tobaksbolagens försök att hindra medlemsländerna att införa delar av unionens striktare tobaksproduktdirektiv. Bland annat förbjuda mentolcigaretter och ha större varningar på paketen.

Det var tobaksjättarna Philip Morris International och British American Tobacco som överklagat EU-direktivets bestämmelser.

Bland annat obligatoriska varningsbilder på minst 65 procent, möjlighet till neutrala paket, förbud för smaksatt cigarett som mentol, och märkning för spårning av regelbrott mot EU-lagar. Dessutom hade bolagen invändningar mot varningar på e-cigaretter etc.

Men domstolen avslog i onsdags deras begäran och att det nu är upp till medlemsländerna att nationellt besluta och införa reglerna. Svenska riksdagen har redan gjort så nyligen och därmed införs ramverket redan 20 maj i år, med viss möjlighet till utfasning.

Polen som hårdast motsatt sig direktivet – och är en av unionens största tillverkare av smaksatta cigaretter – hade dessutom överklagat förbudet mot smaksatser. Men även det avvisades av EU-domstolen, men förbudet kommer inte införas förrän 2020.

Domstolen menar att direktivet ska skydda folkhälsan, särskilt kring barn och unga, och inte går längre än nödvändigt. Och det följer WHO:s tobakskonvention som EU och länderna har undertecknat.

Direktivet ger medlemsländer möjlighet att nationellt besluta om striktare regler, exempelvis för de länder som vill införa reklamfria neutrala tobakspaket. Något branschen lobbat och processat mot i världen.

Det ger vägledning för brittiska och irländska domstolar som vänt sig till EU-domstolen då de vill införa neutrala paket, rapporterar Tobaksfakta.

• Se EU-domstolens pressmeddelande (pdf-fil 3 sidor) i målen om tobaksbolagen och Polens överklagan.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver cirka sex miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 600 000 dör av passiv rökning, 200 000 av dem är barn. Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO. Första juni 2005 infördes rökförbud på alla serveringsställen.

Läs mer

Annonser