Allt färre spädbarnsföräldrar röker

Färre spädbarnsföräldrar röker. År 2014 levde 11 procent av alla åtta månaders barn i familjer med rökare, år 1999 var motsvarande andel 19 procent. Men de regionala skillnaderna är stora, visar statistik från Socialstyrelsen.

För ännu yngre spädbarn, upp till fyra veckor unga, så är de än färre som röker av föräldrarna. Ungefär 4 procent av mödrarna och 10 procent av fäderna.

För barn innebär tobaksrök hemma ökade risker drabbas av luftvägsinfektioner, öroninflammationer, småbarnsastma och allergier mot pollen. pälsdjur och födoämnen, enligt studien (pdf-fil, 4 sidor).

Rökning bland spädbarnsföräldrar skiljer mycket i landet. I Blekinge och Södermanland röker cirka 7 procent av mammorna, vilket är högst i landet. Lägst andel spädbarnsmödrar som röker (cirka 2-3 procent) finns i Västerbotten, Jämtland, Stockholm och Uppsala län.

Högst andel rökande spädbarnspappor bor i Södermanland och Skåne med 13-14 procent. Lägst andel har Norrlandslänen, Stockholm och Uppsala med hälften så många rökande pappor i spädbarnsfamiljer.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver cirka sex miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 600 000 dör av passiv rökning, 200 000 av dem är barn. Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO. Första juni 2005 infördes rökförbud på alla serveringsställen.

Läs mer

Annonser