Staten avser lämna Apoteksgruppen

Regeringen vill avyttra statliga ägandet i Apoteksgruppen Holding som bildades vid avregleringen för att underlätta privatisering och utförsäljning av apotek. Men vill behålla och utveckla statliga Apoteket AB, som ska fungera som föredöme.

Enligt regeringen var avregleringen, som dåvarande alliansregeringen drev genom för snart tio år sedan, onödig och med en övertro på att marknaden löser problem av sig själv.

En ideologiskt driven privatiseringsagenda gjorde att ett väl fungerande monopol slogs sönder”, skriver näringsminister Mikael Damberg (S) och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i en debattartikel i Dagens Nyheter.
De beskriver idag en situation om att tillgången på läkemedel har blivit sämre och människor måste springa runt på flera olika apotek för att hitta sina mediciner.

Ett holdingbolag bildades för att sälja ut apotek till småföretagare och erbjuda IT- och inköpstjänster under starten. Idag är det mest ett servicebolag och det statliga ägandet i Apoteksgruppen Holding är inte effektivt för att förbättra apoteksmarknaden, anser regeringen som vill avyttra ägandet.

Samtidigt anser regeringen att statliga Apoteket AB, som tilläts vara kvar, är en förebild och man har inga planer att sälja ut det, utan signalerar aktiv ägarstyrning. Tvärtom ”kan Apoteket driva utvecklingen mot ett större fokus på ansvarstagande, hälsofrämjande och hållbarhet”.

 Nu är apoteksutredningens betänkande – som presenterades i mars – ute på remiss. Regeringen tänker under våren 2018 lägga en proposition utifrån utredningens förslag för ”en tryggare och mer ansvarsfull läkemedelshantering”. Bland annat föreslås att tillsynen av apoteksmarknaden ska stärkas.

”Läkemedel är inte vilken vara som helst. Läkemedelsmarknaden är inte vilken marknad som helst. För regeringen är det av yttersta vikt att apoteksmarknaden fungerar väl och att patienten sätts i fokus”, skriver statsråden i debattartikeln.

Statligt ägda Apoteket AB har satsat på miljön och utsetts till landets mest hållbara företag, men när det gäller arbetsmiljön är det inte ett föredöme. ”Där måste man verkligen ta tag i sina arbetsmiljöproblem”, säger Kristina Billberg, ordförande för Sveriges Farmaceuter, till Svensk Farmaci.

Annonser