Motgiftet Naloxon snabbutreds

Regeringen vill att möjlighet använda motgiftet Naloxon mot överdoser utanför sjukvården ska snabbutredas till redan 9 juni i år.

Tidigare har regeringen gett Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i uppdrag att ökat tillgängligheten av läkemedlet Naloxon, ett motgift vid överdoser av opiater, såsom heroin. Detta för att bromsa ökad narkotikarelaterad dödlighet, som i hög grad kan knytas till missbruk av olika opioider.

Nu får myndigheterna i uppdrag att analysera hur Naloxon kan bli tillgängligt bredare redan idag – för att hindra att personer dör under tiden som frågan utreds mer grundligt.

– När det handlar om att rädda liv har vi inte råd att vänta längre än nödvändigt. Därför vill vi att Socialstyrelsen tillsammans med Läkemedelsverket snabbutreder vilka möjligheter det finns för att Naloxon ska kunna användas utanför sjukvården så snart som möjligt, säger statsrådet Annika Strandhäll som är folkhälso- och sjukvårdsminister under Gabriel Wikströms sjukledighet.

Bland annat ska redogöras för alternativ som inte omfattar när läkare ställer ut recept till annan person än patienten, exempelvis anhöriga. I nya uppdraget ingår även sprida kunskap och information till aktörer som förskrivare och brukarorganisationer.

Tema: Drogdöden

Narkotikarelaterad dödlighet ökar kraftigt i Sverige, näst högst i EU, enligt EMCDDA.
Bland annat ökar förgiftningar och överdoser av opioidläkemedel och nya substanser (ex. fentanyler). Samband är komplexa och ansvariga pekar åt olika håll. Experter oeniga om statistik och ökningstakt. Enligt Socialstyrelsen nya beräkningsmetoder så avled 949 person år 2015 av klassiska illegala droger och narkotikaklassade läkemedel.

Regeringen uppdrog till Socialstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan för att vända utvecklingen. Lämnades i april 2017.

Läs mer

Annonser