Arkiv

Polisen vill ha svensk alkohollag på färjor

Nyheter | |

För att minska fylleri, bråk och våldtäkter på färjekryssningar, så vill Polisen minska supandet och att svensk alkohollag ska gälla på svenskflaggade båtar i internationell trafik.

Andras drickande drabbar omgivningen

Nyheter | |

Många påverkas negativt av passivt drickande. Tre av fyra svenskar uppger i en Sifo-enkät att de drabbats negativt av andra personers alkoholkonsumtion. Av de 1500 tillfrågade svarade även nära 40 procent att deras eget drickande påverkat omgivningen negativt någon gång.

Alkohol påverkar andra negativt

Nyheter | |

Forskare i 40-tal länder ska studera hur alkoholmissbruk skadar omgivningen. De menar att dess roll är undervärderad – och att WHO idag inte fullt mäter dess sociala skador.

Systemet ökade starkt ifjol

Nyheter | |

Systembolaget tuffar fram på alkoholmarknaden och svenskarnas stöd är stort för monopolet. Försäljningen ökade (+0,1 procent mätt i ren alkohol), intäkterna likaså (+1,2 miljarder kronor). Starksprit ökar, men alkoholfritt ökar mer, visar bokslutet för 2015.

Alkoholpolicy i fokus efter fackskandal

Nyheter | |

Efter avslöjandet om Kommunals vidlyftiga representationer, så har tidningen Arbetet undersökt andra fack och arbetsgivares policys. Mest frikostligt med alkohol är Sveriges Kommuner och Landsting, striktast är Vision.

Mer alkohol vardagar och helger

Nyheter | |

Alkoholkultur i förändring. Samtidigt som vardagsdrickande blir vanligare, så dricker många också sig berusade på helgerna. Det anger deltagare i ny enkät från IQ som även släppt kampanjfilm om att testa sina vanor via Alkoholprofilen.

Äldre dricker mer – dålig beredskap

Nyheter | |

Fler pensionärer – särskilt äldre kvinnor – dricker mer alkohol och drabbas av relaterade skador. Men kommunernas äldreomsorg har dålig beredskap för hur de ska agera.