Kategoriarkiv: Forskning

Alkohol drabbar omgivningen olika

|

I en jämförande studie mellan fem nordiska länder och Skottland över hur alkohol drabbar omgivningen blev resultaten mycket olika. Men kvinnor och yngre påverkas mest negativt i alla länder.

Cannabis kan varaktigt skada närminne

|

LAUSANNE En stor långtidsstudie har funnit samband mellan användande av cannabis under längre tid och risk för permanent sämre korttidsminne i medelåldern.

Mindre marijuana – bättre skolresultat

|

MAASTRICHT Utländska studenter som förbjöds handla cannabis på coffeshops i holländsk gränsstad lyckades markant bättre med studierna, särskilt i matematikbaserade prov, enligt forskare.

Neutrala paket hjälper rökare sluta

|

MELBOURNE Neutrala cigarettpaket med hälsovarningar fungerar. Fler rökare uppmuntras försöka fimpa, visar en stor utvärdering i Australien som var först att lagstifta om standardiserade paket.

Snus ökar risk för alkoholberoende

|

|UPPDAT| Snusare har dubbelt så stor risk att bli alkoholberoende jämfört med ickesnusare. Det visar en stor långtidsstudie vid Umeå Universitet.

Långa arbetsdagar – mer alkohol

|

HELSINGFORS Finska forskare varnar i en stor studie för att arbete mer än 48 timmar i veckan kan påverka och höja alkoholkonsumtionen med elva procent.

Snus inkörsport till ungas rökning

|

En ny svensk studie om ungdomars tobaksanvändande utpekar snuset som stor inkörport till rökning. Att snusa i sjuan tredubblar risken att bli rökare när tonåringen går på gymnasiet.

Rökande män förlorar kromosom

|

En stor svensk studie visar att tobaksrökning bland män kan kopplas till förlust av Y-kromosomer. Något tidigare forskning visat kan öka risken för cancer.