BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd

D12-SpelaRolllogga1Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran är svajig. Idag beräknas minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård (enligt ny CAN/SKL-studie), troligen är de fler. Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…

barnen

Mer på temat BARNEN

Stöd till utsatta barn ska stärkas

Nyheter | |

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram plan om hur stödet ska stärkas till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, funktionsnedsättningar eller våld.

Få lärarstudenter utbildas om missbruk

Nyheter | |

Sju av tio studenter på grundskollärar-programmet årskurs 4-6 får inte någon utbildning alls om barn i familjer med missbruk, visar en undersökning. Detta trots att skolan är viktig för tidigt upptäcka barn som far illa.

Viktigt upptäcka utsatta barn tidigt

Nyheter | |

Hur kan förskolepersonal uppmärksamma och agera när barn påverkas av föräldrars missbruk? Svåra men viktiga frågor som fokuserades på ett seminarium i Stockholm i samband med pågående uppmärksamhetsveckan ”Förskolan spelar roll”.

Förskolan kan hjälpa barn som far illa

Debatt | |

Förskolan spelar roll för att uppmärksamma barn som far illa, skriver företrädare för åtta organisationer inför kommande kampanjvecka 13-19 februari om unga som påverkas negativt när vuxna dricker för mycket.

Höjda lärarlöner på ungdomshem

Nyheter | |

Alla behöriga lärare på statens särskilda ungdomshem för ett extra lönelyft från januari på 2 500 kronor. Detta för att behålla sina lärare och locka fler.

”Låt alkoholvinster hjälpa utsatta barn”

Nyheter | |

Barn i familjer där föräldrar missbrukar lever i en riskabel miljö. Låt en procent av statens skatteintäkter på alkoholförsäljning – det skulle bli cirka 130 miljoner per år – gå till insatser för dessa barn, föreslår företrädare för Ersta Diakoni.

Nykter midsommar – för barnens skull

Debatt | |

Barn märker hur vuxnas beteende förändras av alkohol, även vid mindre mängder. Det finns flera hundratusen skäl att fira nykter midsommar, skriver Per-Olof Svensson, Blå Bandet.

Fortfarande få barn som får stöd

Nyheter | |

Trots att fler kommuner erbjuder stöd för barn i missbruksfamiljer, så får inte fler barn hjälp. Samordning efterlyses. ”Jag är jättebesviken, är lite av ett socialt lotteri”, säger Mona Örjes på Junis som i tretton år undersökt kommunernas stödverksamhet.

Minister: skärpt koll av familjehem

Nyheter | |

Efter avslöjande om familjebolag som drivs av brottsdömda, så ska regeringen föreslå nytt regelverk för bättre kontroll. Det lovar ansvarig minister Åsa Regnér.

Uppmärksamma glömda barnen

Nyheter | |

I veckan pågår nationella kampanjen Spela roll! som uppmärksammar barn som växer upp i familjer med missbruk. I år lyfts särskilt hur resurspersoner i skolor kan hjälpa till.

Fler kontaktade Bris under jullovet

Nyheter | |

Det var högt tryck hos Bris under jullovet som hade cirka 1 300 stödjande kontakter med barn och unga, 40 procent fler än samma period året före. Flera samtal på jul- och nyårsafton handlade om oro för vuxnas drickande.

Rekordmånga firade Vit jul

Nyheter | |

Varmare klimat, men tusentals väljer att fira vit jul. IOGT-NTO-rörelsens kampanj för ett nyktert firande med barnen i fokus är på väg att slå rekord. På juldagens morgon hade över 30 100 skrivit på!

Budget: ökat stöd för barn

Nyheter | |

Regeringen och Vänsterpartiet vill satsa 250 miljoner kronor per år för till att stärka sociala barn- och ungdomsvården. Tanken är bland annat förstärka den hårt belastade socialtjänsten. Dessutom ska ungas psykvård stärkas med 280 miljoner per år.

Barn vill ha hjälp här och nu

Nyheter | |

Barn som lever i familjer med missbruk vill ha hjälp här och nu. Det berättade Karin Alexandersson, forskare  i socialt arbete vid Uppsala universitet, på ett seminarium i Almedalen om hur barn och föräldrar i familjer med pågående missbruk ser på sin situation.

Mona kämpar för de glömda barnen

Samtalet | |

Mona Örjes, nyvald förbundsordförande för IOGT-NTO:s Juniorförbund, vill mer uppmärksamma barn i familjer med missbruk och bli blåslampa för att kommuner ska ta större ansvar.

BVC för barn till drogberoende

Nyheter | |

För ett år sedan öppnades Stockholms läns enda barnavårdscentral som särskilt riktar sig till barn med föräldrar som är drogberoende. Behovet är idag betydligt större än väntat, det skulle behövas cirka fyra gånger fler platser.

Alkoholskadade barn ofta utan stöd

Nyheter | |

Många barn som får fosterskador för att mamman druckit alkohol eller använt andra droger upptäcks inte och får därför inte rätt stöd. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Socialchefer går på knäna

Nyheter | |

Socialtjänsten i flera kommuner är mycket pressad, varnar socialchefer i en enkät. Nu ska nationell samordnare för barn- och ungdomsvården resa runt för att hitta lösningar på krisen.