VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD, rättighet…

…eller en ynnest? Privat – offentlig, Frihet – tvång, Drogfrihet – underhållsbehandling? Minska skador – väg ur missbruk?


varden

Mer på temat VÅRDEN

Uppvaktning för drogfri vård

Nyheter | |

|UPPDAT| Målet i missbruksvården bör vara att människor får chans att bli drogfria. Inte bara erbjudas livslång medicinering med ersättningsdroger. Det budskapet fick sjukvårdsminister Gabriel Wikström vid en uppvaktning i veckan.

”Starta socialmedicinska team i utsatta områden”

Nyheter | |

Det räcker inte med stärkta polisresurser. Inrätta socialmedicinska team i utsatta bostadsområden och för utsatta grupper för att förebygga dålig hälsa och komma åt bakomliggande sociala och medicinska problem. Det föreslår förre socialläkaren Jan Halldin.

”Kravlöshet i beroendevården ger sämsta prognos”

Debatt |

Dagens Harm Reduction”-ideologi skjuter vården framför sig i syfte att stegvis bana väg för en legalisering av narkotika. Och Socialstyrelsen lyssnar inte längre på beprövad erfarenhet, skriver Rolf Bromme, NSO, i en debattartikel i Drugnews.

Brukarråd IVO-anmält behandlingshem

Nyheter | |

Brukarrådet i Värmland har anmält ett privat behandlingshem i Karlstad till Inspektionen för vård och omsorg. Det uppges att patienterna ges för mycket narkotikaklassade läkemedel.

Regler lättas för läkemedels-behandling

Nyheter | |

Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter från nästa månad för substitutionsbehandling vid opioidberoende. Bland annat kortas karenstid, avstängning försvåras och även personer med läkemedelsberoende ska erbjudas behandling.

Narkotikadöden ska kartläggas

Nyheter | |

Få prövar narkotika i Sverige, men dödligheten är ändå hög. Nu ger regeringen uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga den narkotikarelaterade dödligheten – för att rädda liv.

Äldre dricker mer – dålig beredskap

Nyheter | |

Fler pensionärer – särskilt äldre kvinnor – dricker mer alkohol och drabbas av relaterade skador. Men kommunernas äldreomsorg har dålig beredskap för hur de ska agera.

Fler unga som drogar psykvårdas

Nyheter | |

|UPPDAT| Antalet ungdomar mellan 15 och 24 år som vårdats i psykiatrisk slutenvård kopplat till cannabisanvändning och blandmissbruk har mer än fördubblats på tio år. Psykosfall har också ökat, enligt Socialstyrelsens siffror.

”Litet medicinläckage från missbruksvården”

Nyheter | |

”Läckaget” av narkotikaklassade läkemedel från missbruksvården är mycket begränsat till svarta marknaden. Det menar Socialstyrelsen som kartlagt samtliga kliniker i landet och låtit analysera polisbeslag av metadon och buprenorfin.

Spray kan rädda missbrukares liv

Nyheter | |

Fler personer dör i överdoser av narkotika i landet. Malmö och Stockholm vill nu starta pilotprojekt och dela ut nässpray med motgift till opiatmissbrukare för att häva överdoser och rädda liv.

Behandlingshem mister tillståndet

Nyheter | |

Obefintlig behandling, outbildad personal, fara för klienters ”liv, hälsa och säkerhet”. Nu återkallar Inspektionen för vård och omsorg tillståndet för ett behandlingshem i Småland. Ägaren avser överklaga beslutet.

Beroendeproblem inte konstanta

Nyheter | |

En miljon svenskar har missbruks- eller beroendeproblem av alkohol, narkotika, läkemedel eller tobak. Än fler drabbas negativt av närståendes drickande. Men problemen är inte konstanta, hälften var inte aktuella ett år senare, medan ungefär lika många nya kommit till, visar en uppföljningsstudie av CAN.

Kaos och droger på statliga vårdhem

Nyheter |

På statliga behandlingshemmen förekommer mer droger än tidigare. En kvinna avled före jul på ett LVM-hem i Värnamo. Överbeläggningar och köer till tvångsvården har ökat trycket på Statens Institutionsstyrelse.

KSAN: polisjakt på unga tjejer fel

Nyheter | |

För att tidigare hitta unga tjejer som missbrukar planerar polisen ett nationellt projekt. Men kvinnoorganisationen KSAN varnar för att det kan bli inhuman polisjakt då kommunerna ofta inte har vård att erbjuda.

Färre får tvångsvård i Stockholm

Nyheter | |

| UPPDAT | Missbrukare i Göteborg beviljas tvångsvård enligt LVM tre gånger så ofta som i Stockholm. Två systrar berättar för DN om hur de förgäves kämpat för att deras alkoholiserade mor ska få hjälp.

Majoritet har illegalt läckt medicin

Nyheter | |

Läckaget av narkotikaklassade mediciner är större än känt, visar en studie vid Malmö högskola. Två av tre patienter som behandlas för heroinberoende i substitutionsprogram har någon gång illegalt sålt eller delat med sig av sin medicin. Men forskarna avråder från ökad kontroll.