Passiva drogforskare drabbar svensk restriktiv linje

1999-06-11 /12:24 (DrugNews/SL)
STOCKHOLM Svenska drogforskare är dåliga på att söka EU-pengar inom narkotikaforskning för en bättre kartläggning av situationen inom unionen.
– Det gör att Sverige missar många chanser att hävda vår restriktiva narkotikapolitik, säger Ylva Arnhof, chef för alkohol- och narkotikaprogrammet på Folkhälsoinstitutet, till DrugNews.
Folkhälsoinstitutet ansvarar för kontakterna med EU:s drogobservatorium i Lissabon som försöker ta fram jämförbar statistik för kartläggning av narkotikaproblemet inom unionen. Något som är svårt eftersom länderna har olika forskningstraditioner och definitioner på vad missbruk är och är ovilliga att övergå till något som kan skada landets eget anseende.
Svensk statistik är mer heltäckande och grundlig, men kan i ett internationellt perspektiv tala emot våra intressen. Enligt drogobservatoriets senaste årsrapport avled 194 personer i Sverige i narkotikarelaterade sjukdomar 1995, men endast 33 personer i Holland med en befolkning på drygt 15 miljoner invånare. Ylva Arnhof menar att de holländska siffrorna är betydligt underrapporterade.

Drogobservatoriet har uttryckligen bett Arnhof att uppmana svenska forskare att vara mer aktiva i anbudsgivningen om forskningsmiljonerna.
– Svenska forskare har gott rykte, är grundliga och håller tiderna. Men de är alltför passiva i att söka uppdrag inom EU, säger Ylva Arnhof.

En orsak kan vara att mycket av svensk forskning bedrivits på högskolor och med offentliga medel och stiftelsepengar och forskarna är ovana att lägga anbud. Idag är exempelvis holländska, tyska och brittiska forskare betydligt mer aktiva och har också anpassat sitt arbetssätt mer till att kunna söka och använda EU-medel.

Etiketter:

Annonser