Svenskt folkrörelsearbete mot droger till Vitryssland

1999-06-15 /17:43 (DrugNews/SL)
PINSK Nu ska svenska folkrörelseidén och drogförebyggande metoder exporteras till Vitryssland. I helgen träffade representanter för Riksförbundet narkotikafritt samhälle, RNS, Malin Lundén och Per Johansson, medlemmar i kulturföreningen Kalegium i staden Pinsk i södra Vitryssland för att dra upp riktlinjerna.

Vitryssland har liksom flera forna sovjetrepubliker drabbats av ökade missbruksproblem efter Sovjets sammanbrott och är dessutom ett transitland för smuggling av cannabis och opiater till Västeuropa. Kunskaperna är samtidigt begränsade om drogers skadeverkningar, visar en enkät som Kalegium gjorde bland 200 lärare i Pinsk förra året.
– Vi hoppas att Kalegium med svensk hjälp ska kunna bygga upp ett kunskapscentrum om narkotika och i förebyggande syfte organisera en folklig opinion kring detta. Vi har förstått av de svenska erfarenheterna att sådana här problem inte löses enbart av experter, utan det handlar också om att mobilisera skolan och inte minst föräldrar, säger Nadja Avsijevitj.
Tillsammans med en kvinnlig läkare medverkade hon i februari på ett unikt seminarium i projektet ”Drugbox” i S:t Petersburg som RNS, Folkhälsoinstitutet och Sida arrangerade för ryska lärare, poliser, socialarbetare med flera.
En liknande konferens för vitryska lärare och föräldrar ska nu arrangeras i Pinsk med svenska föreläsare. Som studiematerial kommer den ryska versionen av RNS:s framtagna ANT-material Droglådan – ”Drugbox” – att användas. Senare planeras en hemsida på Internet med droginformation på vitryska.

Mer information om Vitryssland och Pinsk: här

Etiketter:

Annonser