Varannan ung rökare i Stockholm testar cannabis

1999-06-21 /15:24 (DrugNews/SL)
STOCKHOLM Varannan elev i niondeklassen i Stockholm som röker tobak har också prövat marijuana eller hasch. Men bara sju procent av ickerökarna.
”Resultatet av vår undersökning är en väckarklocka, särskilt för föräldrar. De bör vara extra observanta om barnen röker”, säger forskningsledare Knut Sundell på socialtjänsten i Stockholm till DrugNews.

Enkäten, som gjordes i fjol bland 3 600 ungdomar på 44 högstadieskolor, slår fast det som flera forskare länge hävdat – att rökande ungdomar är mer benägna att också pröva alkohol och andra droger. 96 procent av de rökande eleverna hade druckit alkohol, i jämförelse med drygt hälften av ickerökarna. Var sjätte av rökarna hade rökt cannabis mer än tio gånger och var femte hade testat andra narkotikapreparat.

De mer positiva resultaten jämfört med tidigare enkäter är att experimenterande med narkotika och lösningsmedel totalt har minskat i Stockholmsskolorna och att andelen unga dagligrökare minskat från 18 procent 1993, 15 procent 1996 till 11 procent ifjol.
”Det är möjligt att säljförbudet av tobak till omyndiga 1997 spelat in. Men dagligrökarna har samtidigt utkristalliserat sig mer som en riskgrupp”, säger Knut Sundell som tycker att ANT-undervisning i första hand borde satsas på dem.
De regionala skillnaderna är stora mellan skolorna, enligt rapporten som skrivits av Annika Alvasdotter. Frekvensen av cannabis varierar från noll till 26 procent och alkohol mellan åtta och 86 procent. Det är särskilt i välbeställda områden som ungdomar dricker alkohol oftare och i större mängder.
Se även artikel i DrugNews om årets nationella skolenkät från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som visar att drogexperimenterandet planar ut.

Etiketter:

Annonser