Knarkdöd lika vanligt som trafikdöd i några åldrar

1999-06-28 /10:20 (DrugNews/SL)
Antalet döda till följd av narkotikamissbruk har ökat i Sverige. I några åldersgrupper är narkotikarelaterade dödsfall lika vanligt som trafikdöda.
Det är särskilt det intravenösa missbruket med överdoser av exempelvis heroin som ligger bakom många dödsfall. Sedan heroin kom in på narkotikamarknaden i mitten av 1970-talet har antalet narkotikadöda ökat, särskilt från slutet av 1980-talet.1984 konstaterades 140 narkotikarelaterade döda och vid den senast tillgängliga statistiken 1996 var de 250.
Två tredjedelar av dödsfallen sker i de tre storstadsområdena och hälften kan kopplas bland annat genom att genomsnittåldern på de döda stiger – 1996 var den 40 år. Dödsfall bland missbrukare under 30 år har dock varit konstant sedan 1978.

För att få ner dödligheten på längre sikt måste nyrekryteringen av sprutnarkomaner minska och förhindra återfall från de som fått behandling, menar regeringens Narkotikakommission i en rapport som TT tagit del av.
Det är något som kommissionen särskilt ska uppmärksamma när den granskar effektiviteten i vård och behandling av narkotikamissbrukare.

Etiketter:

Annonser