Äntligen nollgräns mot narkotika i trafiken

1999-06-29 /09:10 (DrugNews)av SVEN LILJESSON
KALMAR/STOCKHOLM Sverige inför som första land i Europa nollgräns för droger i trafiken. Polisen ska från den 1 juli lättare kunna avslöja de som kör narkotikapåverkade.

Hittills har det inte varit ett trafikbrott att köra med illegala droger i kroppen, medan gränsen på 0,2 promille för alkohol varit stenhård. Även om det är ett narkotikabrott att inneha och konsumera droger, så har ”drograttfylleri” dömts bara om det kunnat bevisas att personen inte framför fordonet på ett betryggande sätt.

Polisen, som utbildats i att känna igen drogpåverkan, ska nu vid misstanke kontrollera föraren. För att avgöra om sållningsprov ska tas får pupillometer och ficklampa användas för att undersöka förarens ögon som påverkas olika av olika droger.
Men lagskärpningen rymmer flera förbehåll: endast blodprov får tas och de som äter narkotikaklassade läkemedel kan köra vidare om det inte uppenbart påverkar körningen. Det finns uppåt ett hundratal narkotikaklassade mediciner i Sverige. Vissa av dem verkar lugnande och även kan köra bil säkrare, andra preparat – exempelvis några bensodiazepiner som Valium och Stesolid – kan påverka förare så att de kör lika vingligt som om de hade 1,4 promille alkohol i blodet, visar brittiska och holländska studier.
Forskaren Artur Solarz uppskattar att över 600 000 svenskar tar trafikfarliga mediciner. Av dessa kör omkring 150 000 bil. Om man utgår från drogenkäter inom EU kan uppåt var tionde förare ha trafikfarliga medel i kroppen.
”Det skulle innebära att uppåt 4 500 dör och 135 000 personer skadas varje år i trafikolyckor i EU där förare varit påverkade”, säger Hans Laurell på Vägverket.

Flera ser lagskärpningen som ett steg framåt, men problem finns kvar.
”En nollgräns även för narkotikaklassade läkemedel borde ha införts, åtminstone borde krävas att man har läkarintyg med sig i bilen”, säger Göran Ohlson, ordförande i Motormännens helnykterhetsförbund.

Urintest effektivare

Han tycker att även urintester borde få tas på misstänkta förare. Många droger försvinner ur blodet på någon timme, medan de kvardröjande effekterna finns kvar mycket länge. Särskilt bensodiazepiner och den rusaktiva delen i cannabis har kort nedbrytningstid, men kan däremot spåras i urin. LSD syns för övrigt inte alls vid blodprov.
”Om föraren var påverkad under körningen kan bara tester av blodet avgöra. Vi ville ha kvar kopplingen till att medlen ska utgöra en i vart fall abstrakt risk för trafiksäkerheten”, säger Maria Kelt, rättssakkunnig på justitiedepartementet, som trots förbehållen tror att det kommer att bli möjligt att fälla för drograttfylleri.
Hur länge körkortet kommer att dras in för den som ertappas med narkotika i kroppen står inget om i lagen. De första domarna blir troligen prejudicerande.

Fotnot: Skärpningen, i trafikbrottlagens fjärde paragraf och järnvägssäkerhetslagens 30:e paragraf, gäller förare av motorfordon som bilar och mopeder, men även tåg, tunnelbanetåg och spårvagn. I lokala avtal har dessutom redan många transportföretag infört nollgräns och slumptester, exempelvis flera flygbolag och Stockholms Lokaltrafik.
Samtidigt införs ett förbud mot grovt sjöfylleri vid en promille alkohol i sjölagens 20 kapitel, paragraf fem. Regeringen ska i höst utreda var en nedre gräns för sjöfylleri går.

Etiketter:

Annonser