”Ungdomars tablettmissbruk ökar”

1999-10-27 /18:49 (DrugNews/SL)
STOCKHOLM Missbruk av tabletter verkar öka bland svenska ungdomar, enligt en ny rapport från den statliga Narkotikakommissionen. 120 ungdomar har intervjuats och flera menar att det är vanligt att ta alkohol tillsammans med tabletter, både narkotikaklassade och receptfria.

Även om undersökningen inte är statistiskt representativ anser kommissionen att den visar på intressanta tendenser.
En förklaring till att tablettmissbruket ökar uppger ungdomarna är att tabletter är lätta att få tag i och att den höga läkemedelskonsumtionen i samhället sänker den egna tröskeln. Några säger att det är enklare att få ett recept i handen än tid för samtal om man är ledsen eller deprimerad.
Andra reflektioner de intervjuade ungdomarna gör är att huvudskälet för att avstå från att pröva narkotika är att det är farligt. Om något händer beskriver de sig som ensamma, utan vuxna att fråga. Föräldrarna vill man inte oroa, lärarna anses sakna kompetens om drogfrågor och vad socialtjänsten gör känner man oftast inte till. Att vända sig till polisen anses vara uteslutet.
Störst förtroende har ungdomarna för fritidsledare och fältassistenter.

Etiketter:

Annonser