Metadonprogram utvidgas till max 800 patienter

1999-11-16 /15:35 (uppdat 17:21) (DrugNews/SL)
STOCKHOLM Socialstyrelsen har beslutat att metadonbehandling av narkomaner får utvidgas från högst 600 till maximalt 800 patienter samtidigt i landet. Sista september fick sammanlagt 584 narkomaner ersättningsmedlet vid programmen i Uppsala (142 patienter), Stockholm (302), Malmö (62) och Lund (78).

”Beslutet att höja är en anpassning till verkligheten. Man har slagit i taket och det är kö till metadonbehandling”, säger Bengt Wennermark, sekreterare i Nationella metadonrådet, till DrugNews.

Socialstyrelsen väntas i dagarna även ge klartecken till att metadonprogrammet i Lund får öppna en filial i Helsingborg. Orsaken är ett intagningsstopp för nya patienter och att cirka 40 procent av dagens patienter bor i Helsingborg. Påfrestningar och frestelser blir svåra vid de nästan dagliga resorna till Lund då Helsingborgspatienterna måste passera knutpunkter med mycket droghandel.
Lokaler har redan reserverats på sjukhusområdet i Helsingborg i samarbete med psykiatriska kliniken och resurser har avsatts. Två sjuksköterskor ska arbeta heltid och socionom och läkare deltid med att ge metadondoser, rådgivning och göra drogtester i Helsingborg.

Metadonprogram är en kontroversiell behandlingsform och effekterna omdiskuterade. Behandlingen är dyr och för majoriteten av patienterna blir den livslång. Undersökningar visar dock att livskvaliteten kan höjas och självmord, kriminalitet och sjuklighet minskar för de heroinister som kvalificerat sig för metadonbehandling. I början måste patienten under strikt kontroll dagligen hämta metadon-dosen, som dämpar heroinsuget, för att efter en tid komma på glesare besök och själv sköta sin medicinering.
I Stockholm bedrivs sedan början av 1990-talet nedtrappningsförsök bland metadonpatienterna.
”Deltagandet är frivilligt och cirka tio producent av patienterna prövar det med framgång och kan sluta med metadonet, medan tio procent prövar men inte klarar det, säger Stefan Borg, chefsöverläkare på Beroendecentrum Nord och chef för Stockholms metadonprogram, till DrugNews.

Läs mer om metadon i DrugNews.

Etiketter:

Annonser