Sverige lågprioriterar narkotikafrågan i EU 2001

1999-12-10 /11:25 (DrugNews) av SVEN LILJESSON
STOCKHOLM Svenska regeringen kommer inte att lyfta fram drogproblemen inom unionen under EU-ordförandeskapet första halvåret 2001. Det framgår av samtal DrugNews haft med flera EU- och narkotikaexperter.

”Nej, narkotikafrågan blir inte prioriterad under ordförandeskapet. Regeringen har valt att försöka driva andra frågor”, säger Annika Mansnerus, narkotikasakkunnig på socialdepartementet och med i den horisontella narkotikaarbetsgruppen i ministerrådet.
Istället vill regeringen – vid sidan av vardagsarbetet att hålla igång EU-processen – accentuera bland annat miljö, unionens utvidgning, sysselsättning, jämställdhet och konsumentfrågor.
Flera som DrugNews varit i kontakt med menar att regeringen bedömer det som svårt att få brett stöd inom EU för vår mer restriktiva narkotikalinje och därför istället satsar på andra frågor som kan vara mer framkomliga.

Inom EU oroas man över de ökade drogproblemen (det finns cirka 1,5 miljoner heroinister inom unionen och 40 miljoner har prövat cannabis, enligt ny statistik från drogobservatoriet i Lissabon), men synen på vad man ska göra åt dem är mycket olika. Hollands liberala och Sveriges restriktiva narkotikapolitik är exempel på det.
Förra EU-kommissionären Anita Gradin förberedde den plan för narkotikabekämpning de nästkommande fem åren som nu i helgen ska fastställas vid EU-toppmötet i Helsingfors. Att under perioden väsentligt minska nyrekryteringen av unga missbrukare under 18 år, tillgängligheten till droger, narkotikarelaterade brott, sjukdomar och dödlighet är några strategier som Finland under sitt ordförandeskap i EU har ställt samman. Även ett mer samlat folkhälsoprogram väntas dryftas.

”Missar en historisk chans”

Widar Andersson – statsministerns tidigare narkotikaexpert och ledamot i narkotikakommissionen – hade inledningsvis överläggningar med socialministern om hur narkotikafrågan skulle kunna drivas på en mer framskjuten plats under det svenska ordförandeskapet. Men det blev ingen fortsättning.
”Det är synd att regeringen väljer att inte särskilt driva narkotikafrågan. Man missar en historisk chans. Vi skulle kunna göra mycket inom EU, anlägga flera nya perspektiv på drogproblemet utifrån svenska erfarenheter – att drogmissbruk är en samhällsfråga, inte en privatsak, drogfri vård, brottsförebyggande lokalt arbete, sociala perspektiv…”, säger en besviken Widar Andersson.
Han tycker inte att det gjorts mycket på regeringsnivå inom narkotikaområdet sedan Sveriges EU-inträde för fem år sedan och berättar att narkotikakommissionen ser över hur ett mer aktivt internationellt arbete kunde drivas. Man ventilerar även avsaknaden av tydlig nationell narkotikapolitisk ledning och behov av att samla de frågor som idag ligger på flera departement.
Även bland regeringens samarbetspartier höjs kritiska röster mot att inte lyfta fram narkotikafrågan mer i EU.
”Det är allvarligt. Allmänheten ser drogproblem som bland de viktigaste frågorna, medan de hamnar längre ner bland politiker. Att försöka lyfta fram alkohol- och narkotikafrågor är ett problem inte bara inom regeringen, utan även i mitt eget parti”, sade vänsterpartistiske riksdagsledamoten Yvonne Oscarsson på ett seminarie i veckan anordnat av KSAN, ett samarbetsråd i drogfrågor för kvinnoorganisationer.

”Man kan inte prioritera allt”

Lars Engqvist har under sitt år som socialminister varit märkligt tyst i narkotikafrågan, men mer aktiv med att – enligt kritiker – urholka alkoholpolitiken. Exempelvis kommer tillgänglighet på alkohol att öka när systembutiker öppnas på vardagskvällar och lördagar på prov nästa år.
I en intervju med DrugNews vid narkotikamässan i Göteborg sade Engqvist att regeringen planerade föra upp alkohol- och narkotikafrågorna högre på dagordningen i EU under sitt ordförandeskap 2001.
”Man kan inte prioritera alla frågor under ett ordförandeskap”, säger dock nu hans pressekreterare Anders Teljebäck som förklaring till kappvändningen.

Etiketter:

Annonser