EU-strategi mot narkotika antagen

1999-12-13 /12:32 (DrugNews/SL)
HELSINGFORS EU-toppmötet i Helsingfors i 10-12 december handlade mycket om kritik av Rysslands krigföring i Tjetjenien, inbjudan av Turkiet till EU:s väntrum, inrättandet av säkerhetsstyrka och reformering och effektivisering av institutionerna.
Men det diskuterades även åtgärder mot penningtvätt, drogrelaterad brottslighet och narkotika.
EU:s plan och strategi mot narkotika åren 2000-2004 antogs.
Huvudmålen är att under perioden väsentligt minska :
• tillgänglighet av illegala droger
• nyrekrytering av missbrukare, särskilt ungdomar under 18 år
• drogrelaterade brott, sjukdomar och dödsfall
• penningtvätt och illegal smuggling av kemikalier som används vid drogtillverkning
Samt väsentligt öka framgångsrika behandlingar av missbrukare.

Det är en plan som uppmanar länderna att prioritera och implementera målen och redovisa delresultat vid slutet av 2002.
Där finns inga eftergifter för drogliberala tongångar, men det är upp till varje land att välja metoder och driva sin egen narkotikapolitik.
Och som DrugNews berättade i fredags så har svenska regeringen beslutat att lågprioritera narkotikafrågan under sitt ordförandeskap första halvåret 2001 istället för att föra fram visioner och vägar för ett narkotikafritt Europa.

Läs mer om EU:s plan här. Slutsatser om hela EU-toppmötet i Helsingfors – som avslutar Finlands ordförandeskap innan nu Portugal tar över – finner du via Hassela Nordic Network.

Etiketter:

Annonser