Färre tullare vid Östersjön med Öresundsbro

2000-05-02 /00:07 (DrugNews) av SVEN LILJESSON
För att klara kontrollen av Öresundsbron och Arlanda vill tullverkets ledning minska gränsskyddet ibland annat Kalmar län och Halland. På Gotland kanske tullen avvecklas helt – polis och kustbevakning erbjuds ta över verksamheten.
”Vi måste vara där vi gör mest samhällsnytta. Och det är i Skåne vi gör de stora beslagen ”, säger generaltulldirektör Kjell Jansson till DrugNews.

I samband med att Öresundsbron öppnas i juli och Arlanda flygplats byggs ut kommer smugglingshoten öka där har tullens analytiker kommit fram till. Och när tullen i vårpropositionen föreslogs få nära elva miljoner kronor mindre än väntat (hade begärt 46 mkr extra) görs nu översyn och omprioriteringar i hela tullens gränskontroll.
Men det finns även andra skäl såsom IT-satsningar och allmänna sparkrav från finansdepartementet bakom de rationaliseringarna, uppger Kjell Jansson.
”Vi kan inte ha två, tre tullare i varje hamn längre. Det tror jag varken finansdepartementet eller skattebetalarna tillåter. Vi måste satsa på mer rörligare styrkor som rör sig över större områden, även om det innebär mer bilåkande.”
Att minska kontrollen av EU:s yttre gräns kan väl leda till kritik från unionen?
”Vi känner vår gräns bättre än EU. Hotbilden har inte ökat på ostkusten. Skulle den göra det får vi väl omorganisera igen.”

Reaktionerna på att lägga ut tullverksamhet på entreprenad hos andra huvudmän har redan mött motstånd från Gotlandspolisen som uppger sig inte har folk till det. Kustbevakningen har annars redan idag tullbefogenheter till sjöss och i hamnar. Och polis skulle kunna göra tullvisitationer på flygplatser, framför allt i tredjelandstrafik, enligt tullchefen.
Är det inte bättre att damma av förre tullchefen och rikspolischefen Björn Erikssons förslag om att helt slå ihop tull och polis?
”Nej, polisen har problem och är stor redan idag. Däremot kan man på enskilda orter söka samarbete. Gotland kan bli ett försökslän och kanske vi kan avlasta polisen på andra platser”.
Tullverket har tillsatt en snabbutredning om Gotlandsfrågan, men visar det sig inte vara en framkomlig väg så läggs den ner, enligt generaltulldirektör Kjell Jansson.

Många omorganisationer

De nu avslöjade planerna med neddragningar av sex tjänster i Kalmar (av totalt 12) och tio tjänster i Halmstad (av totalt 17) och avvecklingshotet mot hela Gotland (fem, sex tjänster) slår ned som en bomb bland personalen. Dessutom talas om anställningsstopp i Norrland och att Norrköping ska frigöra personalresurser åt Mälardalsregionen för att klara kontrollen på Arlanda.
De tullanställda har varit med om flera omorganisationer under 1990-talet då regioner ombildats, tullkontor lagts ner och var fjärde anställd sades upp inför EU-inträdet. Nu behövs istället på mer tullpersonal till Skåne och Arlanda. De som nu varslas kommer att erbjudas flytta.
”Vi vill inte tro att det är sant. Läggs Kalmarstationen helt ner så småningom, vilket vi befarar, blir det ingen kontinuerlig bevakning alls 40 mil längs Östersjökusten”, säger Bo Sjölin, tulltjänsteman i Kalmar.
Han berättar om ökad öststatstrafik och smuggling av narkotika, sprit och tobak i de många småhamnarna längs sträckan. Kalmartullen tog vid två tillfällen ifjol 1,2 miljon cigaretter på Öland, respektive 0,5 miljoner cigaretter i Kalmar. Något Sjölin tror tulledningen inte känner till eftersom det bokförts i Karlshamn, som är huvudstation i tullens Östersjöregion.

”Smugglare är inga dumskallar”

Risk för förlorad lokalkännedom och preventiv effekt genom minskad närvaro varnar även Gotlandstullare för.
”Visst ska man bevaka Öresundsbron, men blir det tomt här på Gotland och ostkusten så lägger ju smugglarna om traden hit. De är ju inga dumskallar!”, säger Kjell Eriksson, som varit 30 år i tullverket, till DrugNews.

Även tullfacket – som ännu inte blivit kallade till förhandlingar – är kritisk till rationaliseringarna och efterlyser en genomtänkt strategi- och konsekvensanalys.
”Hur ska de ytor täckas upp som lämnas utan kontinuerlig tullbevakning? Det är fel att försöka jaga in pengar bara i själva kärnverksamheten, gränskontrollen alltså. Men det är även galet att lämpa över Gotlandsbevakningen på andra huvudmän som ju inte är kända för att vara överbemannade precis”, säger Mats-Owe Johansson, ombudsman på Tull-Kust.

Etiketter:

Annonser