Förbud mot smygreklam för tobak dröjer

2000-05-02 /17:57 (DrugNews/SL)Regeringen föreslår i en proposition förbud för indirekt tobaksreklam och lämnas imorgon, onsdag, till riksdagen. Det ska från nästa sommar bli otillåtet marknadsföra tobak på krogen, utomhuspelare, ja överallt, med undantag på själva försäljningsställena, förpackningarna och i tidningar från icke EU-länder.
Även gratisutdelning av cigaretter och tobakssponsring av exempelvis tävlingar ska upphöra.
Men i förslagets mest kontroversiell del slopas stoppet för tobaksbolagens smygreklam genom dubbelanvändning av varumärken och logotyper i tryckta medier och annonser. Det innebär att det – trots sex, sju års utredande – ytterligare en tid blir tillåtet att göra reklam för exempel Camel-boots och Marlboro-rockar i annonser, skriver TT.

Orsaken är att lagrådet haft invändningar mot att ursprungliga förslaget ej var förenligt med tryckfrihetsförordningen. Men eftersom det finns ett EU-direktiv från 1998 som innebär att all marknadsföring av tobaksvaror ska förbjudas med undantag på försäljningsställena, så måste regeringen åter se över frågan.
”Vi hävdar att det inte finns grundlagshinder mot ett sådant förbud, men om det finns kanske vi måste ändra tryckfrihetsförordningen”, kommenterade socialminister Lars Engqvist tidigare lagrådets bedömning.
En sådan grundlagsändring kräver dock två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval. Departementssekreterare Maria Enggren på socialdepartementet bekräftar för DrugNews att arbetet nu fortsätter för att slutligen komma åt smygreklamen av tobak.

Etiketter:

Annonser