Skandalhemmet Hammargårdens ledning avgår

2000-05-05 /00:25 (DrugNews/SL)
STOCKHOLM Skandalomsusade ungdomshemmet Hammargården utanför Stockholm får ny ledning och ny vårdinriktning. Efter en ny rapport som kritiserar organisationen på den statliga institutionen valde nuvarande chefen att på torsdagen direkt säga upp sig.
”Hon sade upp sig efter att ha läst rapporten. Den blev för mycket helt enkelt. Och hon har ju både drift- och vårdansvar”, säger Gun-Marie Pettersson, planeringsdirektör på Statens institutionsstyrelse, SiS, till TT.
Även två av de fyra avdelningsföreståndarna får anmärkningar i studien som bygger på djupintervjuer med personal och chefer. Pettersson betonar att problemen delvis är gamla och att hemmet fastnat i en nedåtgående spiral – en utveckling som inte gått att bryta.

I höstas avslöjades i SVT-programmet Striptease att grovt kriminella personer arbetat som vårdare på ungdomshemmet där pojkar och flickor med missbruksproblem och kriminalitet placerats. SiS, som ansvar för verksamheten, tillsatte en utredning som fann brister i vården. Även skolverket har kritiserat undervisningen där.
Nu får Hammargården ny chef och helt ny inriktning. Ny chef blir Jan-Erik Häljebo, för närvarande chef för ett ungdomshem i Enköping, som ska organisera om Hammargården till ett hem för endast flickor, särskilt kommer problem med psykisk ohälsa och ätstörningar att prioriteras.
Läs mer om Hammargården i DrugNews, samt pressmeddelande från SiS.

Etiketter:

Annonser