Trafikkonferens: dålig statistik om alkoholdöda

2000-05-21 /14:49 (DrugNews/SL)
STOCKHOLM På måndag startar en internationell konferens om alkohol, andra droger och trafiksäkerhet i Stockholm med experter från ett 30-tal länder. Där kommer bland annat erfarenheter av alkolås i fordon i Kanada att redovisas.
Hans Laurell, ordförande för 50-årsjubilerande arrangören ICADTS med alkohol- och trafikexperter från hela världen, efterlyser att statistik om alkoholrelaterad dödsolyckor blir bättre och mer jämförbar mellan länder.
”Inom EU har officiellt Italien idag lägst andel, 1 procent, trafikdöda i alkoholrelaterad olyckor. Det finns ingen seriös forskare som köper det”, säger Hans Laurell, till vardags är alkoholexpert på Vägverket, till DrugNews.
Han menar att dålig statistik om alkoholrelaterade trafikolyckor i sig är en potentiell trafikfara eftersom beslutsfattare tror att problemen är mindre än de i verkligheten är. Felaktig statistik kan också användas för att avfärda kritiker.

I Sverige var enligt officiell trafikstatistik nio procent av förolyckade förare alkoholpåverkad. Men Hans Laurell menar att andelen förmodligen egentligen är minst 20 procent om man utgår efter Rättsmedicinalverkets analysprover istället för som idag basera statistiken på polisens misstankar. Då skulle man ändå inte få med påverkade förare som kör ihjäl medtrafikanter, men själva överlever och undgår alkohol- och drogtester.
”Egentligen borde alla som är inblandade i svåra trafikolyckor alkoholtestas”, säger Hans Laurell.
Förslaget om en obligatorisk alkoholtest vid olyckor utreds för närvarande efter en riksdagsmotion.

Mer information om ICADTS trafikkonferens finns här.

Etiketter:

Annonser