Tobaksodlares EU-stöd fasas bort?

2000-09-19 /14:19 (DrugNews/SL)
BRYSSEL De omfattande subventionerna till EU:s tobaksodlare ska tas bort, tycker unionens hälsokommissionär David Byrne. Han tycker att de stämmer illa överens med EU:s arbete för att minska tobaksbruket med dess vidhängande hälsorisker.

Men att fasa bort dagens tobakssubventioner på cirka åtta miljarder kronor möter motstånd från tobaksbönderna i Spanien, Italien, Grekland och fem andra EU-länder. Odlarna hävdar att de inte klarar sig utan EU-stödet, enligt Dagens Nyheter.
Jorden är för dålig att använda till andra grödor, menar de. Och tobakskvalitén är så dålig att det är svårt att finna köpare som gör att näringen bär sig på egen hand.
Tobaksodlarna har dessutom stöd i frågan av jordbrukskommissionären Franz Fischler.

Läs mer i DrugNews:
Nej till snus, ja till tobakssubventioner i EU
Winberg kritiserar EU:s tobakspolitik

Etiketter:

Annonser