Skolan rapporterar inte barn som far illa

2000-09-26 12:29 (DrugNews/SL)
STOCKHOLM Många elever som far illa, i hemmet eller i skolan, får ingen hjälp därför att skolpersonalen struntar i anmälningsplikten. Socialtjänsten får bara kännedom om var femte elev som misstänks fara illa.

Det framgår i en studie från Stockholms forsknings- och utvecklingsenhet, FoU, som presenteras idag. 23 grundskolor (både kommunala och friskolor) med omkring 7 500 elever har undersökts 1995 och 1997 i landets första granskning över hur skolpersonal reagerar vid misstänkta psykosociala problem hos elever.

11 procent av eleverna bedömdes ha haft problem, såsom koncentrationssvårigheter, hög frånvaro, skadegörelse, problem med kompisar, kriminalitet eller missbruk. Men endast var femte elev som misstänktes fara illa rapporterades av rektor, lärare eller annan skolpersonal till socialtjänsten. Något som de är skyldiga att göra enligt socialtjänstlagen.
Anledningen till att skolpersonalen inte ingriper är bland annat att de är skeptiska till socialtjänstens förmåga att hjälpa barnen. Några är även rädda för att en anmälan kan leda till eget obehag, visar ett hundratal djupintervjuer som gjorts.
Men bristerna i samarbetet visar sig också i att det finns socialsekreterare som gör barnavårdsutredningar utan att kontakta skolan.

En utredning har nu tillsatts i Stockholm för att klargöra gränser och skyldigheter mellan skola och socialtjänst. Skolborgarrådet Jan Björklund (fp) menar att skolan mer måste anlita expertis.
”Skolan måste få vara skola, och ägna sig åt sin huvuduppgift, att förmedla kunskap. Inte försöka agera socialtjänst. Vi kommer att gå ut på bred front till våra rektorer och betona att de oftare ska använda den här kanalen”, säger skolborgarrådet till Svenska Dagbladet.

Läs mer i DrugNews:
Ny drogenkät: fler unga berusar sig

Lättläst om lagar och skydd för barn och ungdomar finns på RNS:s sajt.

Etiketter:

Annonser