Hårda tobaksregler ledde till färre lungcancerfall

2000-12-03 22:53 (DrugNews/SL)
LOS ANGELES Kaliforniens tuffa antiröklagar börjar ge effekt. Lungcancerfallen har minskat med 14 procent mellan 1988 och 1997, visar ny statistik. Det betyder om trenden hållit i sig 2000 färre dödsfall i sjukdomen i år i delstaten.

Eftersom det tar tid att utveckla lungcancer bedömer hälsomyndigheter i Kalifornien att den positiva minskningen fortsätter. Minskningen av lungcancerfall i hela USA är jämförelsevis 2,7 procent.
”Statistiken från Kalifornien är ett klart och övertygande budskap om att investeringar i tobaksförebyggande åtgärder fungerar”, säger doktor David Fleming på den federala hälsomyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC), som publicerat statistiken i Morbitity and Mortality Weekly Report.

Kalifornien började redan under 1970-talet försöka minska tobaksbruket. Tobaksskatten höjdes. Rökning är numer förbjuden på restauranger, barer och de flesta andra inomhusplatser. Ingen annan amerikansk delstat har idag så hårda tobakslagar, även om fler delstater börjat införa rökfria näringsställen och samlingsplatser.
Man satsar även på att informera om tobakens skadeverkningar. Bara i år har myndigheterna i Kalifornien avsatt cirka 1,4 miljarder kronor för tobaksinformation. Tobakskonsumtionen har minskat med 52 procent i Kalifornien sedan 1988 och idag röker 18 procent av invånarna (i Sverige röker 19 procent av befolkningen).

Läs mer på sajten Tobaksfakta.

Etiketter:

Annonser