CAN-enkät: droger allt vanligare bland skolelever

2000-12-04 12:13 (DrugNews/SL)
STOCKHOLM Droger fortsätter öka bland ungdomar. Bland skoleleverna i årskurs nio har 8 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna prövat narkotika. Även alkoholkonsumtionen ökar, särskilt bland pojkar, visar ny statistik.

Drogvaneenkäten i våras bland omkring 6 000 av landets 15-16-åringar sammanställd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, visar ett fortsatt ökat narkotikaexperimenterande. Sedan 1989 då endast 3 procent uppgav att de provat har andelen tredubblats under 1990-talet. I år angav 10 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna att de någon gång använt narkotika (en procentenhet mer än i fjol).
Mer än var fjärde skolelev uppgav att de haft möjlighet att prova, men inte gjort det. Hasch är det vanligast förekommande narkotika, även om andra preparat märks i statistiken, exempelvis det i år narkotikaklassade GHB.
”Tillgången på narkotika har ökat och realpriserna har sjunkit. Det verkar ha blivit en allmännare trend bland ungdomar, inte bara i Sverige”, säger Thomas Hvitfeldt, forskningsassistent på CAN, till DrugNews.
Någon direkt samband mellan ökat drogmissbruk bland unga efter EU-medlemskapet kan han dock inte se.

Även alkoholdrickandet ökar bland skoleleverna, nära åtta av tio i årskurs nio har gjort sin alkoholdebut. Särskilt bland pojkar stiger konsumtionen och andelen som berusar sig nära varje gång de dricker är nu 39 procent. Pojkar dricker mer öl medan flickor föredrar vin. Däremot dricker flickor numer lika ofta sprit som pojkar. Även cider har blivit vanligare som berusningsmedel.

I CAN:s skolenkät uppgav färre än tidigare att de sniffat (11 procent av pojkarna och sju procent av flickorna). 37 procent av flickorna uppger att de röker, medan pojkarnas andel är 30. Fler pojkar än tidigare snusar, 27 procent, varvid tobaksbruket totalt mellan könen blir ganska lika.
Regionala skillnader framgår inte av denna CAN-enkät. Men Thomas Hvitfeldt säger att de kan vara stora. Särskilt i storstadsområdena är drogexperimenterande mer utbrett.

Läs mer i DrugNews:
Ny drogenkät: fler unga berusar sig
CAN-rapport: ungas drogmissbruk ökar
Fler unga män provar narkotika och alkohol

Etiketter:

Annonser