Europas ungdomar dricker mer alkohol

2001-02-08 16:55(DrugNews/SL)
STOCKHOLM Europeiska ungdomar verkar dricka alltmer alkohol, ett problem som ska tas upp på en WHO-konferens i Stockholm. Svenska ungdomar dricker oftare för att bli fulla – nära var femte 16-åring är berusad varje månad.

Alkohol leder ibland till oönskade effekter – för svenska tonåringar exempelvis oskyddade samlag, sex de ångrar dagen efter, problem med polisen. Det visar en ny studie av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som frågat nära 3 500 svenska tonåringar, och som ingår i en stor jämförande undersökning om skolungdomars drogvanor i 30 europeiska länder (Espad). Hela studien presenteras vid Världshälsoorganisationens europeiska ministerkonferens 19-21 februari om alkohol och ungdomar, dit omkring 500 deltagare från hela Europa väntas.

1995 gjordes en första större enkät av drogläget bland Europas tonåringar, då deltog 26 länder. Den har följts upp med en undersökning 1999 då 90 000 16-åringar fick svara på frågor om bland annat alkohol, narkotika, tobak och sniffning. CAN har samordnat alla europasiffrorna.

Tidigare dryckesmönster är på väg att brytas upp. Trenden i flera andra nationella studier är att flera europeiska ungdomar dricker mer alkohol än tidigare, antar nordeuropeiskt berusningsvanor och även prövar andra droger. Den nya Espad-rapporten visar att i Sverige var alkoholläget bland 16-åringarna 1999 ungefär som fyra år tidigare, medan narkotikatestande ökat från 6 till 9 procent (en procent hade intagit narkotika senaste månaden).

”Vid Medelhavet dricker unga fortfarande mer socialt, i Östeuropa för att man inte har annat för sig och för att sprit är billigt, medan många ungdomar i norr främst dricker för att bli fulla”, säger Emma Hellström, 21 år från Sörmland, en av ungdomsdelegaterna vid stundande WHO-konferensen, till DrugNews.
Hon träffade i november jämnåriga från hela Europa och diskuterade alkoholfrågor vid ett förberedande ungdomsmöte. Synen är olika bland europeiska ungdomar på nyttan av exempelvis åldersgränser, medan man är mer enig om att unga måste få medverka inför beslut som rör dem.
”Vi hoppas att ministrarna och andra beslutsfattare ska ta med sig våra tankar och åsikter hem. Det är viktigt att ungdomar får vara med och påverka redan före de politiska besluten tas – lokalt, nationellt och på Europanivå”, säger Emma Hellström som efterlyser alkoholfria aktiviteter för ungdomar.

”Vi ska lyssna på de unga”, lovar socialminister Lars Engqvist, som är värd för konferensen, och betonar att de 20 ungdomsdelegaterna har samma status som de väntade 35-40 hälso- och ungdomsministrar. Enqvist hoppas att WHO-konferensen kan enas om en handlingsplan mot alkoholskador.
Han ser ett ökat intresse för folkhälsofrågor inom EU, särskilt från södra Europa som börjat inse avigsidorna med hög alkoholkonsumtion, flera vinländer har minskat konsumtionen. Socialministern hoppas att EU:s hälsoministerråd under det svenska ordförandeskapet kan anta en gemensam alkoholstrategi för att minska skadorna.
Samtidigt har trycket ökat på Sverige och svensk alkoholpolitik efter EU-inträdet.
”Ett öppnare Europa är bra, vi vill ju inte stänga gränserna. Den stora utmaningen är att finna en balanspunkt mellan vår politik och den nya situationen. Sverige måste söka nya alkoholpolitiska instrument för att sänka konsumtionen trots ökad tillgänglighet”, säger Engqvist.
Han tror Sverige kan bidra med mycket, att alkohol inte hör ihop med trafik, ungdomar, arbetsliv, graviditet… Men också lära av andra länder – exempelvis hur man arbetar förebyggande och betydelsen av sociala nätverk.

Läs mer i DrugNews:
Så dricker EU: Myten om nyttig alkohol spricker

Etiketter:

Annonser