Allt fler unga européer prövar narkotika

2001-02-21 09:14 (DrugNews/SL)
STOCKHOLM Unga som provar narkotika blir allt fler i Europa. Samtidigt har berusningsdrickandet ökat i många länder. Det visar en stor jämförande studie i 30 länder i Europa som presenterades på WHO:s alkoholkonferens i Stockholm.

I de s k Espad-undersökningarna jämförs 16-åringar drogvanor i de olika länderna vid enkäter 1995 och 1999. Närmare 100 000 elever fick vid senaste studien svara på frågor om sina erfarenheter av tobak, alkohol och illegala droger. Mellan åren har både narkotika och att dricka sprit blivit vanligare bland skolungdomar. Och allt fler dricker för att bli fulla, även de på kontinenten.
Fortfarande super 16-åringar mest i Norden och på de brittiska öarna. Danmark, Färöarna, Grönland och Irland har den högsta medelkonsumtionen vid senaste dryckestillfället. Danmark låg högst även vid 1995 års enkät.
”Det sände chocksignaler till det danska samhället och bidrog till att vi införde en åldersgräns för inköp på 15 år 1998”, säger Johan Damgaard Jensen, generalsekreterare i danska nykterhetsrörelsens landsråd.

De svenska tonåringarna har inte ökat sitt drickande i någon högre grad mellan jämförelseåren.
”Dock kan noteras att Sverige ligger nästan högst vad gäller kombination av alkohol och tabletter, främst huvudvärkstabletter som Alvedon och Treo. Dubbelt så många svenska flickor (18 procent) som pojkar (9 procent) har provat”, berättar Björn Hibell, direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikainformation, CAN.
CAN har fungerat som projektledare för den internationella studien som ska återkomma vart fjärde år och med målet att få grepp om drogläget i hela Europa.

Narkotikamissbruket har ökat bland 16-åringarna i de flesta länder, särskilt är ökningen stor i Central- och Östeuropa. Vanligast är cannabisanvändande bland unga dock i Frankrike, Storbritannien och Tjeckien där ungefär var tredje elev prövat. I Norden låg danska elever högst, där var fjärde elev någon gång intaget illegala droger. I Sverige, som jämförelsevis ligger lågt i Europa, ökade andelen från 6 till 9 procent mellan åren, medan en procent rökt cannabis den senaste månaden.

Läs mer i DrugNews:
Vin serveras på WHO:s ungdomsbankett
Europas ungdomar dricker mer alkohol<
Myten om nyttig alkohol spricker

Etiketter:

Annonser