”Industrihampa kan ha viss påverkan”

MARIEHAMN/STOCKHOLM Polisen på Åland varnar Sverige för att ge klartecken till hampaodlingar med låg rushalt. Skolbarn och narkomaner har återkommande rippat och rökt hampa från legala cannabisfält i det åländska öriket.

Under några år på 1990-talet bedrev några bönder odlingar av Cannabis sativa i Mariehamns grannkommun Jomala för att lyfta EU-bidrag för grödan. Grödan förädlades inte till nyttoprodukter, utan plöjdes bara ner och såddes om på nytt.Enligt förespråkare för odlingar av industrihampa med låg THC-halt (0,3 procent f n inom EU) går det inte att missbruka denna som drog. Men på Åland ledde upptrampade stigar till odlingarna efter besökare som snodde åt sig av växterna, torkade dem och rökte.
”Trots det officiella budskapet att man inte blir påverkad av dessa cannabisväxter prövade många att röka. Kända haschare vittnade om att rökningen gav dem en lugnande och rogivande effekt”, berättar överkonstapel Åke Mattsson, som leder Ålands narkotikapoliser, för DrugNews.

Beslag av den legala hampan gjordes flera gånger vid husrannsakningar hos narkomaner på Åland. Även nyfikna tioåriga skolbarn besökte en odling som låg nära skola och tog blad som de försökte röka. Odlingarna upphörde 1998 sedan EU skärpt kraven på förädling för att få ekonomiskt stöd.
”Antalet cannabismissbrukare som åtalades före odlingsåren var konstant färre än tio och ökade sedan till över 50 personer. Även andra orsaker kan givetvis ha bidragit till uppgången, men vi konstaterar att det idag finns fler missbrukare på Åland”, säger han.
Åke Mattsson, som nu skrivit till svenska Läkemedelsverket om de åländska erfarenheterna, menar att det inte bara är THC-halten som är intressant i cannabis. Det finns ett 80-tal andra sk cannabinoider som kan påverka hjärnan, men som sällan eller aldrig mäts vid kemiska analyser.

Läkemedelsverket är på väg att ge upp försöken att stoppa hampaodlingar i Sverige – vilket DrugNews tidigare berättat om. Enligt verkets nya tolkning är EU-rätt och dess jordbruksregler starkare än svensk narkotikalagstiftning. Verket har nu begärt att jordbruksverket före 2 mars ger sin syn på hur kontroll och tillsyn av hampafält för industriellt bruk skulle kunna ordnas för att förhindra missbruk. Därefter fattas formellt slutliga beslutet om överklagan till kammarrätten ska återtas i processen med den halländske ekobonde som sökt odlingstillstånd.
En respit som hampamotståndarna försöker utnyttja genom att bombardera Läkemedelsverket med motargument.

”Hampa framsställs som frälsning för miljö och bönders ekonomi. Men det handlar om att skydda våra barn från narkotikamissbruk. Om hampaodlingar tillåts i Sverige med hänvisning till EU-rätt så vore det ett svek mot de löftena ja-sidan gav före folkomröstningen att vår narkotikapolitik inte skulle påverkas av ett medlemskap”, säger MaLou Lindholm, tidigare EU-parlamentariker för miljöpartiet, till DrugNews.
Hon har på nära håll följt hur drogliberaler försökt flytta fram positionerna på kontinenten. I Holland odlas genmanipulerad cannabis med hög THC-halt i skydd av legala odlingar. I Tyskland och Österrike har odlingsstrider om industrihampa även haft andra dunkla intressen. Där finns föreningar som drivit strategin att stegvis bryta upp odlingsförbudet med egentliga målet att legalisera cannabisanvändande inom EU, enligt MaLou Lindholm.

Gröna partier på kontinenten har ofta haft ett liberalare synsätt i narkotikafrågor än sina svenska kollegor.
o Även partikamrater till dig i riksdagen har motionerat om att odlingsförbudet för hampa ska tas bort?
”Ja, men det är inte miljöpartiets linje. Det är förmodligen av ren okunnighet som de ser frågan enbart som jordbruksfråga”, säger MaLou Lindholm.

Läs mer i DrugNews:
o Snart fritt fram för hampaodling i Sverige

Etiketter:

Annonser