Snart skördetid på omstridda hampaodlingar

(Drugnews/SL)
VISBY/LAHOLM Ytterligare odlingar av hampa med låg rushalt har upptäckts. Tre lantbrukare på Gotland är nu föremål för polisutredning. Tidigare har en ekobonde i Halland utmanat odlingsförbudet i svensk narkotikalag och hänvisar till EU-rätt. Flera myndigheter velar i vad som gäller, liksom tvehågsna åklagare.

”Ett knepigt fall. Svensk författning gäller givetvis, men jag kan inte heller bortse från EU-rätt”, säger till Drugnews Halmstads-åklagaren Ann-Christin Claesson som leder förundersökningen av en odling i Skottorp, nära Laholm.
Där har ekobonden Ulf Hammarsten som tröttnat på svensk byråkrati sått en provyta med cannabisfrön med låg halt av psykoaktiva ämnet THC. Tidspressen är stor för polisen som utreder misstanke om grovt narkotikabrott – i september är det dags att skörda.
”Hampan är nu över två meter hög och man kan gömma sig i odlingen. Jag har jagat bort några ungdomar som ville kolla om det gick att röka hampan”, berättar Ulf Hammarsten för Drugnews.
Han avser först ta vara på toppskotten till olja, sedan slå ner resten och torka i rundbalar i väntan på att beredare kan ta emot skörden.

På Gotland utreder polisen tre hampaodlingar i bland annat Ljugarn och Levide. En av odlingarna visades vid en lantbruksträff om hampa där även folk från Hasselarörelsen fanns på plats.
”Vi polisanmälde cannabisodlingen där plantorna vajade meterhöga. Ungdomar kan lockas att skära ner och prova röka eller sälja plantorna som marijuana. Vägen in i drogmissbruk har för nästan alla våra elever på kollektivet börjat med alkohol och cannabis”, säger Lasse Siggelin, chef för Hasselakollektivet i Klintehamn.

Så kallad industrihampa är en bidragsberättigad gröda i övriga EU för exempelvis finpapper, bilisolering, kosmetika, rep, tyg, olja etc. Men Sverige (och Grekland) har narkotikaklassat alla ovanjorddelar och hänvisar särskilt till kontrollproblem att skilja sorter med låg THC-halt från de med hög rushalt (går bereda till marijuana och hasch).

Efter en överklagan av Hallandsbonden kom länsrätten i Uppsala fram till att EU:s gemensamrätt står över svensk narkotikalag och Jordbruksverket anser att hampa bör tillåtas som gröda.
Men när EU-kommissionen i våras formellt uppmanade Sverige att efterleva EU:s jordbruksregler, så svarade regeringen att man för närvarande inte har sådana planer. Regeringen hänvisar till ”vikten av att skydda människors liv och hälsa” och ”uppenbara kontrollsvårigheter”.
FN:s narkotikakontrollorgan INCB har också pekat på kontrollproblemet och varnat för ökat läckage av cannabis med höga THC-halter. I Schweiz skördades under 1998 över 100 ton cannabis med höga rushalter som officiellt odlats som lågrusig hampa.
”Något ytterligare brev har ännu inte kommit från EU-kommissionen”, säger Ralf Löfstedt, departementssekreterare på socialdepartementet.
Ansvarige ministern, socialministern Lars Enqvist, har till Drugnews sagt att han är beredd att strida för odlingsförbudet av hampa i EU:s domstol, om så krävs.

• Vad säger Lantbrukarnas riksförbund om att svenska hampabönder riskerar fängelse för att få samma villkor som kollegor i övriga EU?
”Det finns uppenbarligen behov av att reda ut rättsläget. Vi är öppna för att juridiskt kunna bistå medlemmar, även om jag inte vill föregripa ärendet”, säger Camilla Sjölund, förbundsjurist på LRF.

Etiketter:

Annonser