”Växtdrogen kat ignoreras av svenska myndigheter!”

Svenska tullen grep i tisdags två män som försökte smuggla 129 kilo av växtdrogen kat över Öresundsbron. Skånetullen har hittills i år beslagtagit nära 2,2 ton kat, långt mer än under hela fjolåret. Men straffen är låga. ”Hjälp oss att minska missbruket av kat med skärpta lagar!” vädjar nu invandrarföreningar.

Målet för de två smugglarna, 25 och 26 år gamla, tros ha varit Norge. Katpartiet låg gömt i åtta säckar och en pappkartong i baksätet på en norskregistrerad bil.
”Kat är kvantitetsmässigt den drog som ökat mest”, säger Ursula Månsson, informationsansvarig på Skånetullen, till Drugnews.
Ifjol beslagtog svensk tull över 1,8 ton kat, varav över ett ton i Skåne.
Smugglingen av den skrymmande växten görs både över Öresundsbron och i färjetrafiken. Även postförsändelser via flyg är vanligt.

Kat (khat) är en centralstimulerande drog som främst tuggas av östafrikanska invandrare i Norden. Göteborg har blivit en smuggelcentral under senare tid för drogen – tullen har där vid ett tiotal tillslag sedan i somras beslagtagit omkring 700 kilo.

Men trots att missbruket ökar i Sverige – det finns uppgifter om att var tredje somalisk man här tuggar och att även kvinnor börjat missbruka drogen – är kunskapen förvånansvärt liten bland svenska myndigheter.

Drogen anses av många närmast harmlös och polisen finner det ofta inte lönt att lägga ner tid och spaningsresurser. Trots att drogen orsakar stora sociala problem bland många östafrikanska familjer anses kat mindre skadlig och gränsen för grovt narkotikabrott vid hantering är högt satt, 400 kilo kat. Ännu har ingen dömts i Sverige för grovt brott med drogen trots att den varit narkotikaklassat sedan 1989 och smugglingen ökat.

Men kat, som växer i Östafrika och Jemen, kan vid intensivt missbruk orsaka avmagring, hallucinationer, aggressivt beteende – även självmord har förekommit. Unga östafrikanska invandrarkvinnor lämnas ofta ensamma med barnen av sina missbrukande män. De har stora problem att försörja familjen på grund av männens missbruk och integrationsproblem i samhälle och arbetsliv.

Både regeringen och riksåklagaren har uppmärksammats på de sociala och juridiska problemen med kat, men föga har hänt. Ett nödrop från flera invandrarföreningar till integrationsminister Mona Sahlin i våras om att skilsmässor, våld i hemmet och annan kriminalitet har ökat i de bostadsområden där katmissbruk förekommer bemöttes med tystnad. Och i narkotikakommissionens slutrapport noteras bara drogen i en bisats.

”Det finns en alltför mild attityd mot dem som hanterar kat. Trots att det är en narkotikaklassad drog kan smugglaren föra in stora mängder och bara riskera böter. Det är ju nästan rasism att blunda och låta en grupp gå under i missbruk, så länge problemet inte drabbar svenskar”, säger Prince Saad (bild), aktiv somalier i Sveriges invandrare mot narkotika, Simon, till Drugnews.

I januari försökte tre somalier bosatta i Göteborg smuggla 60 kilo kat till Norge via Sverige. När tullen försökte stoppa dem vid gränsen flydde de med bilen och körde i diket. En av männen avled senare, medan den 32-årige föraren och hans yngre kollega släpptes efter förhör.
”Ett par dagar senare hade de tagit in ett nytt katparti som de sålde i en förort i Göteborg”, berättar Saad.
Poliskällor i både Norge och Sverige som Drugnews varit i kontakt med tillstår att de lågprioriterat bekämpning av kat. Man hänvisar till stora problem med andra droger och begränsade resurser.

Stefan Kálmán, polisinspektör vid narkotikagruppen i Södra Järva, har sett hur kat orsakar sociala problem i bland annat Rinkeby utanför Stockholm. Där såldes ett tag drogen öppet i området, men tillslag och gripanden ledde ofta bara till böter.
I ett brev till riksåklagaren föreslår han att gränserna för grovt narkotikabrott borde sänkas från 400 kilo till 50 kilo för att skärpa inställningen mot drogen och möjliggöra användande av effektivare spaningsmetoder..
”Jag bedömer att det finns ett tiotal ligor i landet, främst i mellan- och Sydsverige, som hanterar kat. Sänkta gränsvärden till grovt brott och samordnade insatser skulle på ganska kort tid kunna slå ut de flesta ligorna”, säger Stefan Kálmán.
Även i Göteborg diskuterar tull och åklagare att ändra strategi för att mer framgångsrikt kunna bekämpa katmissbruket.

SVEN LILJESSON

Läs mer i Drugnews:
Fyra ton kat beslagtogs i Belgien
• om kat i drogfakta.

Etiketter:

Annonser